Księga Wyjścia - streszczenie

Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Władca, który obejmuje rządy, nie tylko zmienia politykę względem Hebrajczyków i zmusza ich do ciężkich prac, ale także nakazuje zabijać każdego chłopca, który narodzi się z Żydówki. Położne bały się jednak Boga i nie spełniały zaleceń króla.

W tych okolicznościach narodził się Mojżesz. Jego matka ukrywała go przez trzy miesiące, a po tym czasie wzięła skrzynkę z papirusu, włożyła do niej dziecko i umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Znalazła ją córka faraona i ulitowała się nad płaszczącym w środku chłopcem. Oddała go do wykarmienia jednej z kobiet Hebrajczyków, a gdy dziecko podrosło, zabrała je do siebie i dała mu imię Mojżesz (Wj 2,1-10).

Kiedy Mojżesz dorósł, wybrał się odwiedzić swoich rodaków. Wtedy zobaczył Egipcjanina, który bił jednego z Hebrajczyków. Mojżesz zabił go i ukrył, jednak sprawa się wydała i faraon dowiedział się o morderstwie. Mojżesz uciekł przed śmiercią do kraju Madian. Zamieszkał u kapłana Madianitów i poślubił jego córkę - Seforę. Ze związku narodził się syn, któremu nadano imię Gerszom hebr. "cudzoziemca" oraz Eliezer.

W rozdziale 3 i 6 znajduje się opis powołania Mojżesza na górze Horeb.

Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu [Bóg]: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. (Wj 3,2-6)

Mojżesz zostaje powołany przez Boga do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Mojżeszowi Bóg po raz pierwszy zdradza swoje imię: Jestem, który jestem (Wj 3,14).

Mojżesz jest pełen obaw i prosi Boga, żeby ten wybrał kogoś innego. Wówczas Bóg wyznacza Aarona na towarzysza Mojżesza, z tym, że stosunek Aarona do Mojżesza miał być taki jak proroka do Boga. Pan obdarowuje również Mojżesza władzą czynienia cudów i laską, którą ma dokonywać znaków. Laska ta staje się atrybutem Aarona.

Kiedy Mojżesz i Aaron ogłosili Izraelczykom wolę Boga. W rozdziale 4 znajduje się informacja, że uwierzyli ich słowom:

I uwierzył lud, gdy słyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk. A uklęknąwszy, oddali pokłon. (Wj 4,31)

Z kolei według relacji z rodziału 6:

Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, którzy nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót. (Wj 6,9)

Mojżesz i Aaron poszli do faraona i oznajmili mu, że Bóg Izraela żąda wypuszczenia swojego narodu. Faraon jednak nie spełnił żądania i zaostrzył represje wobec Hebrajczyków. Bóg pomaga swojemu narodowi i zsyła dziesięć plag na Egipt:

1) rzekę krwi:

Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się w krew. (Wj 7,20)

2) plagę żab:

Pan rzekł do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Wyciągnij rękę i laskę na rzeki, kanały i stawy i wprowadź żaby do ziemi egipskiej. Aaron wyciągnął rękę swoją na wody Egiptu, wyszły żaby, i pokryły ziemię egipską. (Wj 8,1-2)

3) plagę komarów:

I uczynili tak: Aaron wyciągnął rękę swoją i laskę i uderzył

Polecamy również:

  • Księga Wyjścia - opracowanie

    Księga Wyjścia (gr. Exodus) to druga z ksiąg Starego Testamentu, kontynuacja historii o losach narodu wybranego. Tytuł księgi odnosi się do wielkiej wędrówki Izraelitów pod przewodnictwem Mojżesza. W tej części Biblii na szczególną uwagę zasługuje wątek kontaktów pomiędzy Stwórcą... Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 4 + 4 =
srik
2021-10-31 23:45:02
dzięki wielkie. fajnie wyjaśnione prostym językiem :))
ppppoilu
2021-02-14 17:40:05
troche za krótki ale dzięki
Grażyna
2020-07-07 04:33:26
Streszczenie ksiąg jest pomocne nawet po przeczytaniu całej bibli , ponieważ można sobie odświeżyć historię ludu Bożego i Słowo Jahwe. Dziękuję ????
daw125
2016-11-27 15:05:04
fajne i pomocne
Ostatnio komentowane
sdf
• 2023-12-09 16:26:23
eseba karai
• 2023-12-09 13:28:33
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13