Wskaż pary nuklidów będących izotopami i wzory związków chemicznych, które tworzą

Dla podanego zbioru nuklidów:

I

II

III

IV

V

 ^{40}  _{20} E

 ^{40}  _{19} E

 ^{1}  _{1} E

 ^{44}  _{20} E

 ^{32}  _{1} E

 

1.  Zapisz numery nuklidów będących izotopami

2. Zapisz wzory sumaryczne związków chemicznych tworzonych przez pary: II i V, III i V.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 20:13

Ad. 1

Izotopami nazywamy atomy tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej, czyli takiej samej liczbie protonów w jądrze, ale różnej liczbie masowej.

Porównując ilość protonów można stwierdzić, że izotopami są nuklidy I i IV.

 

Ad. 2

Odczytując z układu okresowego pierwiastków wartości liczb atomowych można stwierdzić, że para II i V tworzy związek: K2S, natomiast III i V tworzą: H2S.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza