Przeanalizuj informacje dotyczące izotopów polonu i wskaż najtrwalszy z nich

Polon posiada 3 izotopy w swoim szeregu promieniotwórczym, które różnią się okresami półtrwania:

218Po (t½ = 3,1 min); 214Po (t½ = 1,6x10-4 s); 210Po (t½ = 138,4 dnia);

 

Podaj symbol, liczbę masową oraz atomową izotopu powstałego w wyniku emisji cząstki α z izotopu 218Po, a następnie wskaż najtrwalszy z wymienionych izotopów polonu podając jego liczbę masową.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.05.2020 16:50

Zapisanie równania rozpadu promieniotwórczego:

 

 ^{218}  _{84} Po  \rightarrow    ^{214}  _{82} Pb +  ^{4}  _{2} He

 

Odpowiedź:

Symbol powstałego izotopu to Pb, jego liczba masowa wynosi 214, a liczba atomowa 82.

Najtrwalszy izotop polonu ma liczbę masową równą 210.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza