Czym jest liczba masowa?

Liczba masowa jest jedną z dwóch liczb potrzebnych do opisania jądra atomowego. Zapisywana jako A, określa sumę protonów i neutronów, czyli liczbę nukleonów wchodzących w skład jądra atomowego danego izotopu pierwiastka. 

Podawana w indeksie górnym po lewej stronie symbolu pierwiastka chemicznego. Jądro atomowe określone liczbą masową i atomową nazywane jest nuklidem. Atomy o tej samej liczbie masowej, ale różniące się liczbą protonów, nazywa się izobarami.

Zapis nuklidu helu; 4 - liczba masowa (suma protonów i neutronów w jądrze); 2 - liczba atomowa

Polecamy również:

  • Izotopy - definicja

    Izotopy są nuklidami mającymi tę samą wartość liczby atomowej (Z), ale inną wartość liczby masowej (A). Izotopy konkretnego pierwiastka różnią się od siebie liczbą neutronów, mają natomiast taką samą liczbę protonów i elektronów. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24