Iloczyn potęg

Zapisz w postaci iloczynu potęg:

[ xy z z(x : x-2 z) : y-1 -3

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
27.01.2020 14:00

Korzystamy tutaj z własności potęg (iloczyn potęg o tej samej podstawie) oraz kolejności działań (mnożenie i dzielenie wykonujemy po kolei). Najpierw wyliczamy to, co znajduje się w nawiasach, potem redukujemy potęgi o tych samych podstawach, a na końcu wszystko podnosimy do -3 potęgi:

[ xy z zx : x-2 z) : yy-1 -3 = [ xy z zxz) : yy-1 -3= [ xy zxz: y-3 = [ xyz-3 = x-21 y-6 z-21

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: