Własności potęg

Prawdziwe są następujące własności potęg:

(1) a ^{x} \cdot a ^{y} =a ^{x+y} , przy założeniach x, y \in \mathbb R , a>0 lub zamiennie x,y \in \mathbb Z.

(2) \frac{a ^{x} }{a ^{y} } = a ^{x-y} , przy założeniach x, y \in \mathbb R , a>0 lub zamiennie x,y \in \mathbb Z, a \neq 0.

(3) (a ^{x} ) ^{y} = a^{x \cdot y} , przy założeniach x, y \in \mathbb R , a>0 lub zamiennie x,y \in \mathbb Z.

(4) (a \cdot b) ^{x} =a ^{x} \cdot b ^{x} , przy założeniach x, y \in \mathbb R , a,b>0 lub zamiennie x,y \in \mathbb Z.

(5) ( \frac{a}{b} )^x= \frac{a ^{x} }{b ^{x} } , przy założeniach x, y \in \mathbb R , a,b>0 lub zamiennie x,y \in \mathbb Z, b \neq 0.

(6) a ^{-x} = \frac{1 }{a^x} , przy założeniach x \in \mathbb Z} _{+} oraz a \neq 0.

(7) a^ {\frac{x}{y} }= \sqrt[y]{a^x} , przy założeniach x,y \in \mathbb Z} _{+}, a \ge 0.

(8) a^ {- \frac{x}{y} } = \frac{1}{ \sqrt[y]{a^x} } , przy założeniach x,y \in \mathbb Z} _{+}, a>0.

Ponadto cokolwiek podniesione do potęgi zerowej daje 1, co możemy zapisać jako:

(9) a^0=1.

Przykłady:

By lepiej zrozumieć poszczególne prawa działania na potęgach dobrze jest przyjrzeć się kilku przykładom.

(1) 2^2 \cdot 2^3=(2^2 )\cdot (2^3)=(2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2)=
2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2=2^5=2^{2+3}.

(2) \frac{3^4}{3^2} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{3 \cdot 3}{1} 
=3 ^{2} =3 ^{4-2} .

(3) (5^2)^3=(5^2) \cdot (5^2) \cdot (5^2)=(5 \cdot 5) \cdot (5 \cdot 5) \cdot (5 \cdot 5)
=5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5 ^{6} =5^{2 \cdot 3}.

(4) (2 \cdot 3) ^{2} =(2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 3)
=2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3
=2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3
=2^2 \cdot 3^2.

(5) ( \frac{1 }{2} )^3
= ( \frac{1 }{2} ) \cdot ( \frac{1 }{2} ) \cdot ( \frac{1 }{2} )
= \frac{1 }{2} \cdot \frac{1 }{2} \cdot \frac{1 }{2} 
= \frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} 
= \frac{1^3}{2^3} .

(6) \frac{2^3}{2^4} =2^{3-4}=2^{-1} ale jednocześnie \frac{2^3}{2^4} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2} , zatem 2^{-1}= \frac{1 }{2} .

(7) 2 ^{\frac{1 }{2} } \cdot 2 ^{\frac{1 }{2} }=2^{ \frac{1}{2}+ \frac{1}{2} }=2^1=2
= \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt[2]{2^1}  \cdot \sqrt[2]{2^1} , zatem w istocie 2^ {\frac{1}{2} }= \sqrt[2]{2^1} .

(8) Ta zasada jest bezpośrednim połączeniem zasad (6) i (7).

(9) Zero pomnożone przez siebie dowolną ilość razy wciąż pozostaje zerem ale z zasady (9) mamy 0^0 =1 - jaka jest zatem poprawna odpowiedź? W matematyce nie ma co do tego zgody, jednakże najczęściej przyjmuje się, że 0^0 =1 (w wielu przypadkach tak jest wygodniej). Można przeprowadzić następującą symulację z użyciem kalkulatora - podnosić liczbę a do potęgi a przyjmując kolejno a równe 0,5, 0,25, 0,1, 0,01, 0,001, itd. - bardzo szybko widać, jak (zbliżając się w tej symulacji do prawdziwej wartości 0^0) przybliżamy się jednocześnie do 1.

Polecamy również:

 • Dzielenie

  Dzielenie jest ostatnim z czterech podstawowych działań arytmetycznych, przeważnie poznawane jest jako ostatnie. Dzielenie jest działaniem dwuargumentowym, pierwszy argument nazywamy dzielną, drugi - dzielnikiem, zaś wynik dzielenia to iloraz. Nazwy te są bardzo intuicyjne... Więcej »

 • Pierwiastkowanie

  Działaniem odwrotnym do potęgowania jest wyciąganie pierwiastków. Intuicyjnie pierwiastek jako działanie można rozumieć jako odpowiedź na następujące pytanie: jaką liczbę muszę podnieść do potęgi stopnia pierwiastka, by otrzymać liczbę pod pierwiastkiem? Więcej »

 • Mnożenie, mnożenie pisemne

  Mnożenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Mnożone elementy nazywamy czynnikami, zaś wynik mnożenia iloczynem. Do oznaczenia tego działania używamy znaku kropki lub zamiennie znaku „x”. Więcej »

 • Kolejność wykonywania działań matematycznych

  W przypadku wykonywania działań na liczbach niezwykle istotna jest kolejność ich przeprowadzania. Zmiana kolejności wykonywania działań potrafi wpłynąć na wynik. Więcej »

 • Odejmowanie

  Odejmowanie jest drugim po dodawaniu podstawowym działaniem arytmetycznym. Jeśli myślimy o odejmowaniu jako o działaniu dwuargumentowym to składa się ono z następujących elementów: odjemna - liczba, od której będziemy odejmować, odjemnik - odejmowany od... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
1
• 2022-12-07 17:12:14
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19