Kolejność wykonywania działań matematycznych

W przypadku wykonywania działań na liczbach niezwykle istotna jest kolejność ich przeprowadzania. Zmiana kolejności wykonywania działań potrafi wpłynąć na wynik.

Zwykło się przyjmować, iż następujące działania mają pierwszeństwo (w podanej kolejności):

1) działania znajdujące się w nawiasach,

2) potęgowanie i pierwiastkowanie, 

3) mnożenie i dzielenie,

4) dodawanie i odejmowanie.

Co oznacza, że kiedy mamy dodać do siebie dwie potęgi, najpierw podnosimy określone liczby do potęgi, dopiero następnie je dodajemy. Podobnie dla pozostałych działań: kiedy mamy wyrażenie zawierające zarówno odejmowanie jak i dzielenie, pierwszeństwo ma bezapelacyjnie iloraz - różnica jest względem niego drugorzędna.

 

Przykład:

15 + 3 x 4 = 15 + 12 = 27, nie natomiast 18 x 4 - ponieważ mnożenie ma prymat względem dodawania (wykonujemy je najpierw).

122 : 2 + 13 x 5 = 61 + 65 = 126 - najpierw wykonujemy mnożenie i dzielenie, dopiero potem ich wyniki dodajemy.

Czy najpierw należy wykonać mnożenie czy dzielenie? Najpierw wykonujemy to działanie, które występuje pierwsze.

 

Przykład:

240 : 2 x 3 =  (240 : 2) x 3 = 120 x 3 = 360 - nastomiast w przypadku, gdybyśmy najpierw wykonali mnożenie, mielibyśmy wówczas 240 : (2 x 3) = 240 : 6 = 40. Poprawne jest jedynie pierwsze rozumowanie.

Odmiennie sytuacja prezentuje się w przypadku dodawania i odejmowania oraz pierwiastkowania i potęgowania - bo choć pierwszeństwo ma to działanie, które występuje w zapisie jako pierwsze, zastosowanie odpowiednich nawiasów porządkuje sytuację.

 

Przykład:

56 + 41 - 27 = (56 + 41) - 27 = 97 - 27 = 70, ale również:

56 + 41 - 27 = 56 + (41 - 27) =  56 + 14 = 70 - zatem wynik jest taki sam.

Do porządkowania działań, jak zostało wspomiane, służą nawiasy. To samo działanie, jeśli dopisane zostaną do niego nawiasy, może dać finalnie zupełnie inny wynik:

 

Przykład:

31 +  \sqrt[3]{27} + \sqrt{49} \cdot 2 ^{2} = 62 , ale

31 + (( \sqrt[3]{27} + \sqrt{49}) \cdot 2 ^{2}) = 1240 , ponieważ

31 +  \sqrt[3]{27} + \sqrt{49} \cdot 2 ^{2} = 31 + 3 + 7 \cdot 4 = 34 + 28 = 62 oraz31 + (( \sqrt[3]{27} + \sqrt{49}) \cdot 2 ^{2}) = 31 + ((3 + 7) \cdot 4) = 31 + (10 \cdot 4) = 31 + 40 = 1240

Widać zatem, że dodanie nawiasów potrafi diametralnie zmienić wielkość wyrażenia.

 

Zadania:

Policzyć:

a) 18 + 27 x 4,

b) 159 : 3 - 12 x 6 + 32 : 4

c) ( \sqrt[4]{16} + 2^{5}) \cdot 128 : 4.

 

Odpowiedzi:

a) 126, 

b) -11,

c) 1088.

Polecamy również:

 • Dodawanie

  Jednym z podstawowych działań arytmetycznych jest dodawanie. Jest to przeważnie pierwsze działanie matematyczne, jakiego człowiek uczy się w życiu. W najbardziej elementarnym ujęciu dodawanie jest działaniem dwuargumentowym. Więcej »

 • Odejmowanie

  Odejmowanie jest drugim po dodawaniu podstawowym działaniem arytmetycznym. Jeśli myślimy o odejmowaniu jako o działaniu dwuargumentowym to składa się ono z następujących elementów: odjemna - liczba, od której będziemy odejmować, odjemnik - odejmowany od... Więcej »

 • Mnożenie, mnożenie pisemne

  Mnożenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Mnożone elementy nazywamy czynnikami, zaś wynik mnożenia iloczynem. Do oznaczenia tego działania używamy znaku kropki lub zamiennie znaku „x”. Więcej »

 • Dzielenie

  Dzielenie jest ostatnim z czterech podstawowych działań arytmetycznych, przeważnie poznawane jest jako ostatnie. Dzielenie jest działaniem dwuargumentowym, pierwszy argument nazywamy dzielną, drugi - dzielnikiem, zaś wynik dzielenia to iloraz. Nazwy te są bardzo intuicyjne... Więcej »

 • Działania na potęgach

  Potęgowanie jest działaniem będącym uogólnieniem mnożenia. Podobnie jak mnożenie można było rozpatrywać jako kilkakrotne wykonanie dodawania tej samej liczby do siebie samej, podobnie też potęgę danej liczby można postrzegać jako wielokrotne pomnożenie danej liczby przez nią samą. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
berenik
2016-11-02 22:44:58
w przykładzie z pierwiastkami i nawiasami - jak 31+40 =1240 ? tego nie rozumiem
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16