Dodawanie

Jednym z podstawowych działań arytmetycznych jest dodawanie. Jest to przeważnie pierwsze działanie matematyczne, jakiego człowiek uczy się w życiu.

W najbardziej elementarnym ujęciu dodawanie jest działaniem dwuargumentowym. Dodawane do siebie elementy nazywamy składnikami, natomiast wynik tego dodawania - sumą (stąd inną nazwą dodawania jest sumowanie). Możemy myśleć także o dodawaniu większej liczby składników. Do oznaczenia dodawania używamy znaku „+”.

 

Przykład:

6 + 17 = 23. Liczby 6 i 17 są składnikami, liczba 23 jest ich sumą.

2 + 3 + 4 + 5 = 14. Liczby 2, 3, 4 i 5 są składnikami, zaś liczba 14 jest ich sumą.

Dodawanie niewielkich liczb może być bez problemów wykonywane w pamięci, kiedy jednak sumujemy więcej składników wygodnie jest się posłużyć schematem dodawania pisemnego.

 

Przykład: 123 + 49 = ?

 

Metoda ta polega na wypisaniu składników, jednego nad drugim, a następnie wykonaniu dodawania liczb stojących na odpowiednich pozycjach (odpowiednio, w pierwszej kolumnie jedności, w drugiej dziesiątki, itd.), przy czym kolumny liczymy od prawej strony. Wynik każdego dodawania zapisujemy pod spodem, w tej samej kolumnie, w której stoją dodawane liczby. Jeśli wynik jest

Polecamy również:

 • Odejmowanie

  Odejmowanie jest drugim po dodawaniu podstawowym działaniem arytmetycznym. Jeśli myślimy o odejmowaniu jako o działaniu dwuargumentowym to składa się ono z następujących elementów: odjemna - liczba, od której będziemy odejmować, odjemnik - odejmowany od... Więcej »

 • Mnożenie, mnożenie pisemne

  Mnożenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Mnożone elementy nazywamy czynnikami, zaś wynik mnożenia iloczynem. Do oznaczenia tego działania używamy znaku kropki lub zamiennie znaku „x”. Więcej »

 • Dzielenie

  Dzielenie jest ostatnim z czterech podstawowych działań arytmetycznych, przeważnie poznawane jest jako ostatnie. Dzielenie jest działaniem dwuargumentowym, pierwszy argument nazywamy dzielną, drugi - dzielnikiem, zaś wynik dzielenia to iloraz. Nazwy te są bardzo intuicyjne... Więcej »

 • Działania na potęgach

  Potęgowanie jest działaniem będącym uogólnieniem mnożenia. Podobnie jak mnożenie można było rozpatrywać jako kilkakrotne wykonanie dodawania tej samej liczby do siebie samej, podobnie też potęgę danej liczby można postrzegać jako wielokrotne pomnożenie danej liczby przez nią samą. Więcej »

 • Pierwiastkowanie

  Działaniem odwrotnym do potęgowania jest wyciąganie pierwiastków. Intuicyjnie pierwiastek jako działanie można rozumieć jako odpowiedź na następujące pytanie: jaką liczbę muszę podnieść do potęgi stopnia pierwiastka, by otrzymać liczbę pod pierwiastkiem? Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
ee4
rr • 2021-10-20 19:19:10
xd
Łucja • 2021-10-20 17:24:00
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02