Liczby

Domeną matematyki są liczby.

Liczb używamy do określenia długości, szerokości i wysokości obiektów występujących w naszym świecie. Liczbami opisujemy położenie tych obiektów. Umiejscawiając wydarzenia w czasie również używamy liczb - i choć jest to „wynalazek” jeden z najstarszych w dziejach ludzkości, jego aktualność nigdy nie była bardziej odczuwalna niż dzisiaj - bo, być może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, ale to właśnie dzięki liczbom możliwe jest czytanie na ekranie monitora tekstów takich jak ten, podobnie kodowanie mowy i przetwarzanie jej przez telefon komórkowy, a także ratowanie życia przy wykorzystaniu zaawansowanej aparatury medycznej.

Liczba jest pojęciem elementarnym w matematyce i podobnie jak w przypadku wielu innych elementarnych pojęć jego zdefiniowanie jest stosunkowo trudne, choć intuicyjnie rozumie je każdy.

Do zapisu liczb wykorzystywane są różne symbole, w zależności od kultur, które dany zapis opracowały. W naszej - tj. Zachodniej - cywilizacji dwoma najbardziej rozpowszechnionymi zapisami liczb są zapis arabski oraz rzymski.

Liczby arabskie zapisujemy używając znaków (cyfr) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz 0, dla liczb rzymskich natomiast są to I, V, X, L, C, D, M.

Systemem liczbowym, którym najczęściej się na codzień posługujemy, jest system dziesiętny. W zapisie dziesiętnym liczby użyte do jej zapisu cyfry stojące na określonych pozycjach mają odpowiednie nazwy. Nazywamy je odpowiednio jednościami, dziesiątkami, setkami, tysiącami, itd. - a jeśli liczba ma część ułamkową, to jej kolejne składowe określamy jako części dziesiąte, setne, tysięczne, itd.

 

Przykład:

Liczba 1234,567 składa się z 4 jedności, 3 dziesiątek, 2 setek, 1 tysiąca, jej część ułamkowa natomiast z 5 części dziesiątych, 6 części setnych oraz 7 części tysięcznych.

W zapisie rzymskim I oznacza 1, V - 5, X - 10, L - 50, C - 100, D - 500, M - 1000. Zapisana w systemie rzymskim liczba składać się będzie z tych znaków ustawionych w odpowiedniej kolejności, przy czym umieszczenie danej cyfry w stosunku do cyfr od niej większych ma znaczenie - np. VI interpretujemy jako 5 + 1, zaś IV jako 5 - 1.

 

Przykład:

Liczba 1410 w zapisie rzymskim ma postać MCDX - po zapisaniu w systemie arabskim: 1000 + (500 - 100) + 10.

Polecamy również:

  • Zbiory liczbowe

    Zbiór składający się z liczb nazywany jest zbiorem liczbowym. Liczby zostały podzielone na pewne grupy, w taki sposób, że w każdym zbiorze znajdują się liczby o podobnych własnościach. Do głównych zbiorów liczbowych zaliczamy... Więcej »

  • Liczba odwrotna

    Liczbą odwrotną do danej liczby  nazywamy liczbę . Więcej »

  • Liczba przeciwna

    Liczbą przeciwną do danej liczby a jest liczba -a... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53