Powstawanie torfu

Omów czym jest torf i krótko opisz proces jego powstawania.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Agata Ekspert eSzkola.pl
21.04.2020 16:01

Torf jest skałą osadową powstałą na skutek nagromadzenia i humifikacji obumarłych szczątków torfowców. Powstawanie torfu związane jest ze specyficznym wzrostem tych roślin, które rosną warstwowo, rozwijając się na obumierających i butwiejących własnych szczątkach. Tak narastająca biomasa kompresuje leżący pod nią detrytus, a brak dostępu do tlenu i duża wilgotność usprawnia procesy humifikacyjne, które w konsekwencji prowadzą do powstania torfu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: