Negatywne skutki melioracji

Źle zaplanowana i zbyt intensywna melioracja prowadzi do osuszania terenów podmokłych, w tym torfowisk. Wymień dwa skutki takich działań, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Agata Ekspert eSzkola.pl
21.04.2020 18:12

Zbyt intensywna melioracja, która prowadzi do osuszania terenów podmokłych i torfowisk może prowadzić do:

- niekorzystnych zmian w mikroklimacie,

- zmniejszenia różnorodności gatunkowej,

- zwiększenia prawdopodobieństwa podtopień i powodzi w przypadku ulewnych opadów,

- obniżenia poziomu wód gruntowych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: