Ekologia – definicja

Ekologia (oikos- opowieść logos - dom) – to nauka, która bada wzajemne zależności pomiędzy organizmami oraz pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem żywym i nieożywionym. Pojęcie ekologia do terminologii wprowadził w 1866 r. niemiecki biolog Ernst Haeckel.

W ostatnich czasach słowo ekologia zyskało nowe znaczenie. Dziś często nadużywa się go w odniesieniu do szeroko pojętych działań mających na celu ochronę środowiska. Tak więc mamy „ekologiczną” żywność, „ekologiczne” rolnictwo, a nawet „ekologiczne” opakowania. W tym wypadku bardziej zasadnym byłoby zastąpienie określenia ekologiczny sformułowanie przyjazny środowisku.

Podstawowe pojęcia ekologiczne:

populacja – grupa osobników jednego gatunku zamieszkująca wspólny teren w określonym czasie;

biocenoza – ogół populacji zamieszkujących określone środowisko; ożywione (biotyczne elementy) środowiska;

biotop – obszar będący miejscem życia dla biocenozy; nieożywione (abiotyczne elementy środowiska);

nisza ekologicznacałokształt potrzeb życiowych organizmu (miejsce do życia, pokarm, odpowiednia temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.)

ekosystem = biotop + biocenoza;

biom – ekosystemy tworzą jednostki wyższego rzędu, czyli biomy np. sawanna, tajga, tundra. Na obszarze biomu występuje charakterystyczna szata roślina i osobliwy dla niej świat zwierząt.

biosfera – środowiska życia i występowania organizmów na kuli ziemskiej. Składa się z atmosfery, litosfery, hydrosfery (a raczej ich części) i zamieszkujących je organizmów. Biosferę tworzą wszystkie biomy kuli ziemskiej. 

Polecamy również:

 • Tolerancja ekologiczna – definicja, przykłady

  Tolerancja ekologiczna to zdolność organizmów do przystosowania się do panujących warunków życia oraz znoszenia zmian natężenia abiotycznych czynników środowiskowych (temperatura, zasolenie, kwasowość, natlenienie gleby). Więcej »

 • Populacja – definicja, stosunki liczbowe

  Populacja  to wszystkie osobniki danego gatunku żyjące w określonym czasie na wyznaczonym terenie. Populacja posiada swoją pulę genową, a tworzące ją osobniki mogą się wzajemnie krzyżować dając płodne potomstwo. Przykładem może być populacja wiewiórek zamieszkujących dany las, czy populacja zajęcy... Więcej »

 • Oddziaływania między populacjami – przykłady

  Dwie różne populacje lub osobniki należące do różnych gatunków, które zamieszkują wspólnie określony teren mogą (ale nie muszą) oddziaływać na siebie w różnoraki sposób. W zależności od charakteru tych interakcji wyróżniamy: • oddziaływania... Więcej »

 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemu

  Pojęcie ekosystemu wprowadził Arthur Tansley w 1935 roku. Zdefiniował go jako jednostkę ekologiczną, w skład której wchodzi ogół roślin i zwierząt zajmujących określone terytorium łącznie z środowiskiem fizycznym i chemicznym, w którym organizmy te żyją i z którym są... Więcej »

 • Biomy kuli ziemskiej – charakterystyka, rodzaje, rozmieszczenie

  Biom to ekosystem lądowy typowy dla danego regionu geograficznego świata zajmujący duży obszar i charakteryzujący się określoną fauną i florą. Tundra Klimat i krajobraz: krótkie i chłodne lato, długa i mroźna zima, krótki okres wegetacyjny (2-3 miesiące), wieczna zmarzlina; Flora: mchy,... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 2 =
oliwka sliwka
2023-05-12 12:59:21
zaje fajna stronka mkrzna sie wiele dowiedzieć
oli
2023-05-12 12:56:20
fajna strona
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43