Odwzorowania kartograficzne

Wymień typy odwzorowań kartograficznych ze względu na powstające zniekształcenia oraz podaj dla każdego typu po dwa przykłady najbardziej popularnych odwzorowań.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.10.2020 20:01

Odwzorowania kartograficzne ze względu na zniekształcenia:

a) wiernoodległościowe - po rzutowaniu między punktami na mapie zachowane są równe odległości, jednak tylko wzdłuż określonych kierunków (zwykle wzdłuż południków lub równoleżników)

do najbardziej popularnych odwzorowań tego typu należą: Postela, Eckerta

b) wiernokątne (równokątne) - po rzutowaniu zachowane są wiernie kąty, umożliwiając zachowanie zależności kątowych pomiędzy poszczególnymi południkami i równoleżnikami

do najbardziej popularnych odwzorowań tego typu należą: Gaussa-Krügera, Merkatora

c) wiernopowierzchniowe (równopolowe) - po rzutowaniu uzyskuje się wierne powierzchnie(zachowane są bez zniekształceń pola powierzchni)

do najbardziej popularnych odwzorowań tego typu należą: Lamberta, Mollweidego

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza