Tolerancja ekologiczna – definicja, przykłady

Tolerancja ekologiczna to zdolność organizmów do przystosowania się do panujących warunków życia oraz znoszenia zmian natężenia abiotycznych czynników środowiskowych (temperatura, zasolenie, kwasowość, natlenienie gleby).

Zasada tolerancji mówi o tym, że każdy organizm ma swój własny zakres tolerancji w odniesieniu do oddziałujących na niego czynników środowiskowych.

Zakres tolerancji jest to przedział pomiędzy najniższą (minimum życiowe), a najwyższą wartością (maksimum życiowe) danego czynnika środowiskowego, w obszarze którego określony organizm może żyć i sprawnie funkcjonować. Pośrodku zakresu tolerancji znajduje się optimum ekologiczne, czyli przedział tych wartości, które dla orgazmu są najbardziej sprzyjające. Poza zakresem optimum panują warunki, które wraz z oddalaniem się od tej wartości są coraz mniej korzystne dla organizmu. Po przekroczeniu punktów granicznych (minimum, maksimum), czyli na zewnątrz zakresu tolerancji, organizm nie może istnieć i ginie.

Prawo minimum Liebiega – mówi o tym, że czynnik, którego jest najmniej działa ograniczająca na rozwój danego organizmu lub całej populacji. Prawo to sformułował w połowie XIX w. niemiecki chemik Justus Liebig, który badał zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe. Uczony zaobserwował, że wystarczy, aby w czasie nawożenia zabrakło jednego składnika pożywki, a będzie to działać ograniczająco na wzrost tej rośliny.

 Wizualizacja prawa minimum

Wizualizacja prawa minimum

Rozszerzeniem prawo minimum jest prawo tolerancji Shelforda, które mówi, że zarówno niedobór jak i nadmiar określonych czynników wpływa hamująco na rozwój danego organizmu lub całej populacji.

Organizmy mają różny zakres tolerancji w odniesieniu do czynników środowiska. 

Wyróżnimy:

eurybionty – są to organizmy, które mają szeroki zakres tolerancji w stosunku do czynników środowiska np. wróbel domowy
stenobionty – są to organizmy, które mają wąski zakres tolerancji w stosunku do czynników środowiska np. porosty. Stenobionty są wykorzystywane jak bioindykatory, czyli gatunki wskaźnikowe (np. porosty są wskaźnikami czystości powietrza).

Polecamy również:

 • Populacja – definicja, stosunki liczbowe

  Populacja  to wszystkie osobniki danego gatunku żyjące w określonym czasie na wyznaczonym terenie. Populacja posiada swoją pulę genową, a tworzące ją osobniki mogą się wzajemnie krzyżować dając płodne potomstwo. Przykładem może być populacja wiewiórek zamieszkujących dany las, czy populacja zajęcy... Więcej »

 • Oddziaływania między populacjami – przykłady

  Dwie różne populacje lub osobniki należące do różnych gatunków, które zamieszkują wspólnie określony teren mogą (ale nie muszą) oddziaływać na siebie w różnoraki sposób. W zależności od charakteru tych interakcji wyróżniamy: • oddziaływania... Więcej »

 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemu

  Pojęcie ekosystemu wprowadził Arthur Tansley w 1935 roku. Zdefiniował go jako jednostkę ekologiczną, w skład której wchodzi ogół roślin i zwierząt zajmujących określone terytorium łącznie z środowiskiem fizycznym i chemicznym, w którym organizmy te żyją i z którym są... Więcej »

 • Biomy kuli ziemskiej – charakterystyka, rodzaje, rozmieszczenie

  Biom to ekosystem lądowy typowy dla danego regionu geograficznego świata zajmujący duży obszar i charakteryzujący się określoną fauną i florą. Tundra Klimat i krajobraz: krótkie i chłodne lato, długa i mroźna zima, krótki okres wegetacyjny (2-3 miesiące), wieczna zmarzlina; Flora: mchy,... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
Polskijakub
2015-03-17 21:05:50
co to jest tolerancja 2 przkłady
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24