Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Gramatyka angielska

Ostatnio komentowane
wolę określenie niewierzący w boga i objawienia, lub racjonalnie myślący. jest taka p...
bergo • 2019-06-22 15:18:51
Nie no ja sie zgadzam z państwem :s
Jakiś żul • 2019-06-22 06:43:06
Bzdury i jeszcze raz bzduryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
gamoń • 2019-06-21 15:18:56
Niesamowite hostingserwery.com
Linux • 2019-06-16 16:47:25
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA
 • Stopniowanie przymiotników.

  Stopniowanie przymiotników.

 • During, while - różnica w zastosowaniu

  Zastosowanie zwrotów during, while.

 • Pytania pośrednie w języku angielskim

  Pytania pośrednie - zwroty i przykłady.

 • Made of, made from - różnica w zastosowaniu

  Różnica w użyciu zwrotów made of i made from.

 • Przedrostki angielskie

  Typowe przedrostki angielskie-słowotwórstwo.

 • Przyrostki angielskie - rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków

  Lista najpopularniejszych przyrostków angielskich.

 • Rzeczowniki angielskie - gramatyka

  Rzeczowniki to części mowy określające osoby, zwierzęta, rzeczy i zjawiska. W zdaniu zwykle funkcjonują jako podmiot, dopełnienie lub okolicznik.

 • Przymiotniki angielskie - gramatyka, dzierżawcze, jak tworzyć, kolejność

  Przymiotnik to część mowy odpowiadająca na pytania jaki? jaka? jakie? Określa zatem cechy ludzi, zjawisk, rzeczy (czyli na ogół rzeczowniki). W języku angielskim przymiotnik jest nieodmienny.

 • Przysłówki angielskie - miejsce w zdaniu, tworzenie

  Przysłówek w języku angielskim służy dookreśleniu innych części mowy (zwykle czasownika, przymiotnika lub innego przysłówka). Podobnie jak w przypadku języka polskiego, przysłówki w języku angielskim są nieodmienne.

 • Przedimki angielskie - a, an, the

  Przedimki to części mowy występujące przed rzeczownikiem, określającym go przymiotnikiem lub inną konstrukcją rzeczownikową. W języku angielskim wyróżniamy dwa rodzaje przedimków.

 • Zaimki - język angielski

  Zaimek to część mowy, która w niektórych sytuacjach może zastąpić nam inne części mowy (rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik). W języku angielskim zaimki się nie odmieniają.

 • Spójniki (linking words) - język angielski, gramatyka

  Spójniki służą łączeniu poszczególnych elementów zdania pojedynczego lub co najmniej dwóch zdań w jedno zdanie (złożone współrzędnie lub podrzędnie). W tym miejscu opisane zostały najczęciej stosowane spójniki...

 • Liczebniki angielskie - słówka, pisownia

  Liczebniki w języku angielskim dzielą się na: główne (cardinal numbers), porządkowe (ordinal numbers) i ułamkowe (fractions).

 • Przyimki - język angielski, przykłady, lista

  Przyimki (Prepositions) to tzw. niesamodzielne części mowy łączące się z innymi wyrazami w zdaniu i dookreślające je. Odnoszą się do czasu lub miejsca i innych stanów. Tworzą z innymi wyrazami związki, tzw. frazy przyimkowe. Przyimki są nieodmienne...

 • Czasowniki angielskie - gramatyka

  Czasownik (verb) to część mowy opisująca czynności, stany i zdarzenia, pełni zatem niezwykle istotną funkcję w zdaniu. W języku angielskim istnieje wiele podziałów czasowników. W tej sekcji zaprezentowane zostały najważniejsze kategorie...

 • Strona bierna (Passive Voice) - język angielski, przykłady, konstrukcja

  Strona bierna (Passive Voice) w języku angielskim tworzona jest odpowiednio dla każdego czasu poprzez czasownik ''to be'' i III formę czasownika, czyli tzw. imiesłów bierny (past participle).

 • Tryb rozkazujący (Imperative) - język angielski, gramatyka

  Trybu rozkazującego (Imperative) używamy w celu wydania polecenia, rozkazu, udzielenia rady, wyrażenia prośby czy ogólnego informowania. Spotykamy go zarówno w codziennych rozmowach jak i w oficjalnych komunikatach. Tryb rozkazujący tworzony...

 • Tryby warunkowe - język angielski

  Zdania warunkowe składają się z dwóch części: wprowadzającej pewien warunek i konsekwencji spełnienia tego warunku, przy czym kolejność tych części w zdaniu nie ma znaczenia. Wyróżniamy następujące typy zdań warunkowych: zerowy tryb warunkowy...

 • Czasy w języku angielskim

  W niniejszym rozdziale zestawione zostały wszystkie czasy gramatyczne występujące w języku angielskim. Za każdym razem opisana została ich konstrukcja (zdania twierdzące, pytania, przeczenia), zasady stosowania i wyjątki.

 • Mowa niezależna i mowa zależna - język angielski - (direct speech and reported speech)

  Mowa niezależna polega na przytoczeniu oryginalnej wypowiedzi (tych samych słów), które zostały powiedziane. W języku angielskim używamy w tym celu cudzysłowia: I like your new shoes,' she said. W odróżnieniu od mowy niezależnej, mowa...

 • Inwersja - język angielski

  Inwersja, czyli zmiana szyku w zdaniu (zwykle między podmiotem i czasownikiem) stosowana jest w języku angielskim w celu podkreślenia pewnych jego aspektów. Niekiedy miejscami zamieniany jest podmiot i orzeczenie, innym razem podmiot i czasownik...

 • Unreal past - Wishes/ It's high time

  Mówiąc o wymyślonych, hipotetycznych lub nieprawdopodobnych sytuacjach odnoszących się do teraźniejszości możemy użyć wymienionej wcześniej konstrukcji z 'wish'. Istnieją jeszcze inne sposoby wyrażenia tego typu sytuacji. Główną rolę odgrywa...

 • Konstrukcja I prefer/ I would prefer/ I would rather

  W języku angielskim istnieje kilka sposobów wyrażania preferencji. Można to zrobić używając czasownika 'prefer' (preferować) oraz podobnych mu konstrukcji. W zależności od tego, którą z nich wybierzemy, musimy dostosować się do określonych...

 • Konstrukcja Used to/ Be used to/ Get used to/ Would

  Konstrukcja 'used to' używana jest do opisu zwyczajów, czynności powtarzających się oraz trwałych stanów z przeszłości. 'Be/get used to' oznacza dosłownie 'być w zwyczaju', 'być przyzwyczajonym' i odnosi się do teraźniejszości. Podobnie...

 • Cleft sentences - język angielski

  Cleft sentences to szczególny typ zdań w języku angielskim zaczynających się od zaimka 'it'. Ich funkcją jest zwykle podkreślenie rzeczownika (sprawcę czynności, okoliczności zdarzenia). Wyróżniamy dwa typy cleft sentences.

 • Question tags - język angielski

  Question tags to krótkie pytania używane na końcu zdania w celu potwierdzenia słuszności danej wypowiedzi. Formułowane są za pomocą odpowiedniego czasownika posiłkowego (auxiliary verb) i zaimka osobowego (personal pronoun). Czasownik posiłkowy ma...

 • Kolokacje angielskie - przykłady

  Kolokacjami nazywamy słowa, które występują często razem. Z drugiej strony słowa, które zwykle ze sobą nie kolokują brzmią w takim zestawieniu nienaturalnie. Nie ma żadnej zasady opisującej tworzenie się kolokacji, trudno zatem odpowiedzieć...

 • Czasowniki frazowe - język angielski

  Phrasal verbs to stałe zestawienia wyrazowe mające utarte znaczenie, zwykle zupełnie odmienne od poszczególnych jego części składowych. Znaczenie to często zależy od kontekstu - jeden phrasal verbs może być tłumaczony na kilka różnych...

 • Idiomy angielskie - przykłady, tłumaczenie

  Idiomy to stałe, typowe dla danego języka, utarte związki wyrazowe. Mogą składać się z kilku słów, których całościowe znaczenie jest inne niż dosłowne znaczenie każdego z nich. Idiomów nie tłumaczymy nigdy słowo po słowie, zwykle są...

Autor:
Komentarze (1)
1 + 3 =
Komentarze
nemcia • 2017-03-06 15:00:03
USUŃCIE TE REKLAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');