Życzenia urodzinowe po angielsku

Birthday wishes - życzenia urodzinowe

a) informal - nieoficjalne

Happy birthday! I wish you good health and happiness. - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia.

May your birthday be as special as you are! Hope this day is a cheerful one! - Niech Twoje urodziny będą tak wyjątkowe ja Ty. Mam nadzieję, że ten dzień będzie radosny.

Happy Birthday, my dear! May happiness surround you today and all your birthday wishes come true. - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój drogi/moja droga! Niech otacza Cię dziś szczęście, a wszystkie Twoje marzenia niech się spełnią.

Wishing you a happy, fun and crazy birthday filled with wonderful surprises! - Życzę Ci radosnych, zabawnych i szalonych urodzin przepełnionych wspaniałymi niespodziankami.

Birthdays don't come everyday! Let's celebrate this special day of your life! - Nie co dzień ma się urodziny. Świętujmy ten szczególny dzień Twojego życia.

Always love life and never stop dreaming! Happy Birthday to my dearest ... - Zawsze kochaj życie i nigdy nie przestawaj marzyć. Wszystkiego najlepszego dla mojego najdroższego/mojej najdroższej...

b) formal – formalne

Congratulations on your Birthday! I wish you every success in your future. - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci (Pani / Panu) samych sukcesów na przyszłość.

May the coming year bring you good health, happiness and prosperity! - Niech nadchodzący rok przyniesie Ci (Pani / Panu) zdrowie, szczęście i pomyślność.

I wish you all the best today and throughout the coming year! - Życzę Ci (Pani / Panu) wszystkiego najlepszego dzisiaj i w cały nadchodzącym roku.

I am pleased to wish you a very happy birthday. May you achieve everything that you wish for. - Czuję się zaszczycona, że mogę życzyć Ci (Pani / Panu) wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Niech uda się osiągnąć wszystko, czego pragniesz.

We are delighted to wish you a happy birthday. May you get the best of everything in life. - To dla nas przyjemność życzyć Ci (Pani / Panu) wszystkiego najlepszego. Życzymy Ci (Pani / Panu) wszystkiego, co od życia najlepsze.

We send you our sincerest wishes for a Happy Birthday. We wish you another year of accomplishments, happiness and personal growth! - Ślemy Ci (Pani / Panu) najszczersze życzenia urodzinowe. Życzymy Ci (Pani /Panu) kolejnego roku osiągnięć, szczęścia i rozwoju osobistego.


DICTIONARY - SŁOWNICZEK
Happy birthday! - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
to wish – życzyć
good health – dobre zdrowie
happiness – szczęście
special – specjalne, wyjątkowe
cheerful – radosny
dear/dearest – drogi/najdroższy
to surround – otoczyć
wishes – życzenia
to come true – spełniać się
crazy – szalony
wonderful surprises – wspaniałe niespodzianki
to celebrate – świętować
to dream – marzyć
prosperity – pomyślność
to bring – przynosić
to achieve – osiągnąć
sincerest – najszczerszy
accomplishments – osiągnięci
a personal growth – rozwój osobisty

Polecamy również:

 • Zaproszenie po angielsku

  I would like to invite you to a fancy dress party which will take place on 12th February at my house. It is going to start at 9 p.m. There will be a lot of people, good food, colourful drinks, loud music and many other attractions. Więcej »

 • Życzenia świąteczne po angielsku

  May Christmas spread peace and love in your lives. Wishing you to enjoy the simple pleasures of this special time. - Niech Święta Bożego Narodzenia rozsieją spokój i miłość w waszym życiu. Życzę Wam byście cieszyli się z prostych przyjemności w tym wyjątkowym czasie. Więcej »

 • Życzenia wielkanocne po angielsku

  Happy Easter! - Wesołych świąt Wielkiej Nocy! Easter is a time of reflection and joy as it symbolizes the renewal of life. May you feel it in your heart. - Świeta Wielkanocne są czasem refleksji i radości, gdyż symbolizują odrodzenie. Niech to uczucie wypełni Twoje serce. Więcej »

 • Gratulacje po angielsku

  I have just heard about your recent success. Congratulations for a great exam results! - Właśnie dowiedziałem się o Twoim ostatnim sukcesie. Gratuluję świetnego wyniku egzaminu! Więcej »

 • Kondolencje po angielsku

  I am very sorry about the death of your wife. Please accept my deepest sympathy - Jest mi strasznie przykro z powodu śmierci twojej żony. Przyjmij wyrazy mojego najgłębszego współczucia. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 1 =
Marian
2020-01-14 09:42:55
Fajne super polecam
Mikołaj
2018-01-25 17:53:34
Ja ten tekst " Happy Birthday " dla Pani z angielskiego (Super polecam)
Mateusz
2018-01-25 17:51:44
Fajne super polecam
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16