Opis wydarzenia po angielsku

Events and holidays

There are many important holidays in Poland. Some of them are just public holidays, while others have a religious meaning. I would like to describe the New Year's Eve, as it has a special significance for all people no matter what their religion or political beliefs are.

New Year's Eve is the last day of the year, December 31st. It is preceded by Christmas, so the Christmas accents are still visible. One may also feel the Christmas spirit blowing in the air. New Year's Eve is an important day celebrated with friends and family during numerous festivities. Traditionally, balls, parties and oper-air concerts are held all over the country. Some people decide to spend this night far away from home and they go to exotic places or popular winter destinations.

No matter where they are, the scenario is usually similar. When the clock strikes midnight people toast with champagne, wish each other a happy new year and keep on celebrating. The midnight is also accompanied by colorful fireworks displays.

New Year's Eve is a symbol of renewal so the New Year brings always reflection. Hence, during this period most people make their New Year's resolutions. They want to change their life and have a fresh start. The most popular New Year's resolutions are to spend more time with families, lose weight, quit addictions, get more organised, change job, help others and  take up new challenges. Most of these resolutions are broken soon after they are made, but the fact remains that making changes matters.

Okoliczności i święta po angielsku – tłumaczenie

W Polsce jest wiele ważnych świąt. Niektóre z nich to zwykłe święta publiczne, inne mają znaczenie religijne. Chciałabym opisać wigilię Nowego Roku (Sylwestra), gdyż ma ona specjalne znaczenie dla wszystkich ludzi, bez względu na ich religię czy opcję polityczną.

Sylwester wypada w ostatni dzień w roku, 31. grudnia. Jest poprzedzona okresem Bożego Narodzenia, więc akcenty bożonarodzeniowe są jeszcze widoczne. Można także wyczuć unoszącą się w powietrzu świąteczną atmosferę. Sylwester jest ważnym dniem świętowanym z przyjaciółmi i rodziną podczas licznych zabaw. Tradycyjnie w całej Polsce odbywają się bale, imprezy i koncerty na wolnym powietrzu. Niektórzy ludzie decydują się spędzić tę noc z dala od domu i jadą w egzotyczne miejsca lub popularne zimowe turystyczne destynacje.

Nie ważne jednak gdzie się znajdują, scenariusz zwykle jest podobny. Gdy zegar wybija północ, ludzie wznoszą toast szampanem, życzą sobie szczęśliwego Nowego Roku i kontynuują zabawę. Północy towarzyszą również pokazy kolorowych fajerwerków.

Wigilia Nowego Roku jest symbolem odnowienia, więc Nowy Rok przynosi zawsze refleksję. Stąd tak wiele osób robi w tym czasie postanowienia noworoczne. Chcą zmienić swoje życie i zapewnić sobie świeży start. Najpopularniejsze noworoczne postanowienia to: spędzanie więcej czasu z bliskimi, utrata wagi, rzucenie nałogów, lepsza organizacja, zmiana pracy, pomaganie innym i podejmowanie nowych wyzwać. Większość tych postanowień jest łamana zaraz po tym, jak zostają powzięte, ale faktem jest, że dokonywanie zmian się liczy.

DICTIONARY - SŁOWNICZEK
public holiday – święta państwowe

a religious meaning – znaczenie religijne
New Year's Eve – wigilia Nowego Roku (Sylwester)
to have a special significance – mieć szczególne znaczenie
preceded – poprzedzony
visible – widzialny
to feel the Christmas spirit blowing in the air – czuć w powietrzu świąteczną atmosferę
celebrated – świętowany
festivities – święta, zabawy
balls – bale
open-air concerts – koncerty na wolnym powietrzu
exotic places – egzotyczne miejsca
winter destinations – zimowe cele turystyczne
to strike midnight – wybijać północ
to toast with champagne – wznosić toast z szampanem
to wish each other a happy new year – życzyć sobie szczęśliwego Nowego Roku
to keep on – kontynuować
fireworks displays – pokazy fajerwerków
renewal – odrodzenie
New Year – Nowy Rok
reflection – refleksja
to make New Year's resolutions – robić postanowienia noworoczne
to change one's life – zmienić czyjeś życie
to have a fresh start – mieć świeży start
to spend more time with family – spędzać więcej czasu z rodziną
to lose weight – stracić wagę
to quit addictions – rzucić nałogi
to get more organised – być lepiej zorganizowanym
to change job – zmienić pracę
to help others – pomagać innym
to take up new challenges - podjąć nowe wyzwania
broken – złamane
to matter – mieć znaczenie

Polecamy również:

 • Zaproszenie po angielsku

  I would like to invite you to a fancy dress party which will take place on 12th February at my house. It is going to start at 9 p.m. There will be a lot of people, good food, colourful drinks, loud music and many other attractions. Więcej »

 • Życzenia urodzinowe po angielsku

  Happy birthday! I wish you good health and happiness. - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia.May your birthday be as special as you are! Hope this day is a cheerful one! - Niech Twoje urodziny będą tak wyjątkowe ja Ty. Mam nadzieję, że ten dzień będzie radosny. Więcej »

 • Życzenia świąteczne po angielsku

  May Christmas spread peace and love in your lives. Wishing you to enjoy the simple pleasures of this special time. - Niech Święta Bożego Narodzenia rozsieją spokój i miłość w waszym życiu. Życzę Wam byście cieszyli się z prostych przyjemności w tym wyjątkowym czasie. Więcej »

 • Życzenia wielkanocne po angielsku

  Happy Easter! - Wesołych świąt Wielkiej Nocy! Easter is a time of reflection and joy as it symbolizes the renewal of life. May you feel it in your heart. - Świeta Wielkanocne są czasem refleksji i radości, gdyż symbolizują odrodzenie. Niech to uczucie wypełni Twoje serce. Więcej »

 • Gratulacje po angielsku

  I have just heard about your recent success. Congratulations for a great exam results! - Właśnie dowiedziałem się o Twoim ostatnim sukcesie. Gratuluję świetnego wyniku egzaminu! Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43