Zbiór słownictwa zaawansowanego - szkoła i praca

Poniżej zestawiono słownictwo zaawansowane z zakresu następujących tematyk: szkoła i praca.


School - szkoła

a.) nouns - rzeczowniki

1. słownictwo ogólne

a class teacher - wychowawca

a school headteacher - dyrektor szkoły

a vice headteacher  - wicedyrektor

a geek - kujon

a school bell - dzwonek szkolny,

a school playground - boisko szkolne, 

a parent-teacher meeting - wywiadówka,

a counselor - psycholog szkolny,

a class president - przewodniczący klasy, 

a vice class president - wice przewodniczący klasy,

a class treasurer - skarbnik.

2. słownictwo związane z naukami ścisłymi i przyrodniczymi

a square - ekierka,

a protractor - kątomierz,

a compass - cyrkiel,

algebra - algebra,

geometry - gemometria,

trigonometry - trygonometria,

a diamond - romb,

a cyllinder - walec,

a cone - stożek,

a prism - graniastosłup,

a quadrangle - czworokąt,

a polygon - wielokąt,

a cube - sześcian,

a right triangle - trójkąt prostokątny,

an isosceles triangle - trójkąt równoramienny,

an equilateral triangle - trójkąt równoboczny,

a leg - przyprostokątna,

a hypotenuse - przeciwprostokątna,

a right angle - kąt prosty,

an obtuse angle - kąt rozwarty,

a chord - cięciwa,

a radius - promień,

a parallel line - linia równoległa,

an equation - równanie mateatyczne,

a fraction - ułamek,

a numeral - liczebnik,

a dominator - mianownik,

a root - pierwiastek (matematyczny),

a test glass - probówka,

a flask - kolba (w chemii),

a colorant - barwnik,

a chemical reaction - reakcja chemiczna,

goggles - okulary ochronne,

a protective apron - fartuch ochronny,

an ecosystem - ekosystem,

mammals - ssaki

reptiles - gady, 

amphibians - płazy,

bacteria - bakterie,

viruses - wirusy.

3. słownictwo związane z naukami humanistycznymi

a petaphor - metafora,

a comparison - porównanie, 

an allegory - alegoria, 

a symbol - symbol,

a subject - podmiot,

a predicate - orzeczenie, 

an object - dopełnienie,

a question mark - znak zapytania,

an exclamation mark - wykrzynik,

a comma - przecinek, 

 a semi-colon - średnik,

a dot / a period - kropka,

a novel - powieść, 

a novella - nowela,

a limerick - fraszka,

b.) verbs - czaswoniki

to play trunats / to skip classes - pójść na wagary,

to turn up late for the class - spóźnić się na lekcje,

to cram - uczyć się dużo w krótkim czasie, 

to learn something by herat - uczyć się czegoś na pamięć,

to cheat in a test - ściągać na teście,

to check attendance - sprawdzać obecność,

to carry out an experiment - przeprowadzić eksperyment,

to deliver a speech - wygłaszać przemówienie,

to publish something - opublikować coś,

to upload a written assignment - załadować zadanie domowe na stronę,

to excuse one's absence - usprawiedliwić nieobecność,

to get suspended - zostać zawieszonym w prawach ucznia,

to get expelled from school - zostać wydalonym ze szkoły,

to pass an exam with flying colors - zdać śpiewajaco egzamin

 

Work - praca

a.) nouns - rzeczowniki

1. słownictwo ogólne

a department - dział,

a Sales Department - dział sprzedaży,

a Human Resources Department - dział zarządzania zasobami ludzkimi,

a Finanse Department - dział finansowy,

a Public Relations Department - dział promocji firmy,

a CEO / a chairman / a chairwoman / a chairperson - prezes,

a board meeting - spotkanie zarządu,

a conference room - sala konferencyjna,

a projector - rzutnik,

a pointer - wskaźnik,

a chart - wykres, 

a bar chart - wykres słupkowy,

a cone chart - wykres stożkowy,

a pie chart - wykres kołowy,

a canteen - kantyna pracownicza,

a lunch card - karta uprawniająca do korzystania z posiłków,

a woodworking shop - stolarnia,

a foundry - odlewnia,

a tool shop - narzędziownia,

a foreman - brygadzista,

a shift supervisor - kierownik zmiany,

a supervisor - przełożony,

a break room - pomieszczenie socjalne,

a trainee - praktykant,

cleaning supplies - środki czystości,

a warehouse - magazyn,

a cleaning service - ekipa sprzątająca,

an invoice - faktura, 

a cash register - kasa fiskalna

2. nazwy zawodów

an accountant księgowa,

a prompter - sufler, 

a hair stylist - stylista fryzur,

a stuntman - kaskader,

a flight attendant - stewardes/a,

a bartender - barman, 

a delivery man - dostawca,

a caretaker - opiekun, 

a mime - mim,

a script writer - scenarzysta,

a custom officer - celnik,

a dance director - choreograf,

a chefa - szef kuchni,

a sales representative - przedstawiciel handlowy,

a surgeon - chirurg,

a brain surgeon - neurochirurg,

a cardiologist - kardiolog,

a pediatrician - pediatra,

a dietician - dietetyk, 

an eye doctor - okulista, 

a laryngologist - laryngolog, 

a criminologist - kryminolog,

a prosecutor - prokurator,

a counselor - adwokat

b.) verbs - czasowniki

to apply for a job - składać podanie o pracę,

to get employed - zostać zatrudnionym,

to get promoted - dostać awans,

to get a pay-rise - dostać podwyżkę,

to get dismissed - zostać zwolnionym,

to deliver a presentation - wygłosić prezentację,

to work overtime - pracować ponad swoje godziny wymiarowe,

to deliver a sick note - dostarczyć zwolnienie lekarskie,

ti be on maternal / paternal / parental leave - być na urlopie macierzyńśkim/ tacierzyńskim/ rodzicielskim,

to go away for business - wyjeżdżać w sprawach biznesowych.

- pokonać konkurencję,

Polecamy również:

 • CV po angielsku

  CV: main information, education, experience, foreign languages, other skills and profesional qualifications. Więcej »

 • List motywacyjny po angielsku

  I feel strongly that my broad knowledge and commitment would significantly contribute to the International Exchange Program. Please find my CV attached. Thank you for your time and consideration. Więcej »

 • Podanie o pracę po angielsku

  Dear Sir or Madam, I would like to apply for the position of Team Leader with English and German. I found out about this opportunity on 13th March 2013 on praca.pl website. Więcej »

 • Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - dialog

  Interviewer: Good morning. Please, have a seat. Interviewee: Good morning. Thank you. Interviewer: How are you doing today? Interviewee: I'm fine thank you. Więcej »

 • Zawody po angielsku

  When I was a child I always wanted to be a special agent or a spy. I thought it is a challenging and exciting job. I wanted to have a secret that nobody knows and the ability to fight crime.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43