CV po angielsku

CV - Curriculum Vitae

Main information:

Name: Jan Kowalski                                                

Address: ul. Jana Pawła II 5/15, Warsaw
E-mail: [email protected]
Mobile: 665 525 121

Date of birth: 12th July 1988
Place of birth: Poland, Warsaw
Citizenship: Polish
Gender: male

Education:

2012 - now
Warsaw School of Economics
Polish-American Innovation Management
Postgraduate studies

2010 - 2012
Warsaw School of Economics
Faculty of International Business
Degree: Master

2007 - 2010
Warsaw School of Economics
Faculty of Management
Degree: Bachelor

Experience:

June 2011 – now
International Project Management Association Polska
Position: volunteer
Responsible for: promoting the knowledge of project management, organizing national and international events, giving young crews support for their work, creating a platform form communication and exchanging ideas, cooperating with people from all over the world

November 2010 – February 2011
Marketing Department of P & S
Position: intern
Responsible for: co-leading brand, in-depth consumer and market analysis, defining and bringing to life new marketing strategies, promotion, product management, communication across the department

April 2008 – June 2008
Marketing Department of XX
Position: intern
Responsible for: day-to-day office administration, maintaining good relationships with business partners, organisational tasks, coordination of various processes

Foreign languages:
- English – proficient (C2)
- German – good (B2)

Other skills and professional qualifications:
-driving license
-computer skills (Microsoft Office, Adobe Illustrator, Photoshop)
-proactivity, flexibility, multitasking

Personal Interests:
travelling, boxing, car racing

I hereby give my consent to the processing of my personal data in the recruitment process, in accordance with the provisions of the Act of 29th August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws (Dziennik Ustaw) of 2002, No. 101, Item 926 as amended).

CV po angielsku - tłumaczenie

Podstawowe informacje:


Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Adres: ul. Jana Pawła II 5/15, Warszawa
E-mail: [email protected]
Telefon: 665 525 121

Data urodzenia: 12.07.1988
Miejsce urodzenia: Polska, Warszawa
Obywatelstwo: polskie
Płeć: mężczyzna

Wykształcenie:

2012 – do teraz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierunek: Polish-American Innovation Management
studia podyplomowe

2010 - 2012
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierunek studiów: International Business
magister

2007 - 2010
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierunek studiów: zarządzanie
licencjat

Doświadczenie:

06.2011 – do teraz
International Project Management Association Polska
Stanowisko: wolontariusz
Obowiązki: popularyzowanie wiedzy na temat zarządzania projektami, organizowanie narodowych i międzynarodowych wydarzeń, pomoc młodym grupom w przedsięwzięciach, tworzenie platformy komunikacyjnej i wymiany pomysłów, współpraca z ludźmi z całego świata

11.2010 – 02.2011
Dział marketingu w firmie P & S
Stanowisko: praktykant
Obowiązki: koordynowanie marką, dokładne analizy rynku i zachowań konsumentów, definiowanie i wprowadzanie w życie nowych strategii marketingowych, promocja, zarządzanie projektem, komunikacja wewnątrz działu

04.2008 – 06.2008
Dział marketingu w firmie XX
Stanowisko: praktykant
Obowiązki: codzienna administracja biurem, utrzymywanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi, zadania organizacyjne, koordynowanie różnymi procesami

Języki obce:
- angielski – biegły (C2)
- niemiecki – dobry (B2)

Inne umiejętności:
- prawo jazdy kat. B
- obsługa komputera (Microsoft Office, Adobe Illustrator, Photoshop)
- proaktywny, elastyczny, wielozadaniowy

Zainteresowania:
podróże, boks, wyścigi samochodowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

DICTIONARY – SŁOWNICZEK
education – wykształcenie
master – magister
bachelor – licencjat
faculty – kierunek
degree – poziom
position – stanowisko
responsible for – odpowiedzialny za
to support – pomagać, wspierać
to bring sth to life – wprowadzać w życie
cooperating – współpracowanie
product management – zarządzanie projektem
experience – doświadczenie
proactive – proaktywny
flexible – elastyczny
multitasking – wielozadaniowy
other skills – inne cechy
a driving license – prawo jazdy

Polecamy również:

 • List motywacyjny po angielsku

  I feel strongly that my broad knowledge and commitment would significantly contribute to the International Exchange Program. Please find my CV attached. Thank you for your time and consideration. Więcej »

 • Podanie o pracę po angielsku

  Dear Sir or Madam, I would like to apply for the position of Team Leader with English and German. I found out about this opportunity on 13th March 2013 on praca.pl website. Więcej »

 • Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - dialog

  Interviewer: Good morning. Please, have a seat. Interviewee: Good morning. Thank you. Interviewer: How are you doing today? Interviewee: I'm fine thank you. Więcej »

 • Zawody po angielsku

  When I was a child I always wanted to be a special agent or a spy. I thought it is a challenging and exciting job. I wanted to have a secret that nobody knows and the ability to fight crime.  Więcej »

 • Opis zawodu po angielsku

  Copywriter - This job belongs to so-called creative industries. It is closely connected with journalism, communication, media, advertising, art, film, music or even fashion. Each economic sector which generates information or uses marketing needs copywrtiters. Hence, we can find them practically everywhere. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23