Oblicz, jak długo należy prowadzić proces srebrzenia

Oblicz, ile minut należy prowadzić elektrolizę wodnego roztworu AgNO3 prądem stałym o natężeniu 2 A, aby pokryć metalową łyżkę warstwą srebra o masie 5,4 g, wiedząc że proces srebrzenia zachodzi z 100% wydajnością. Przyjmij, że stała Faradaya wynosi 96500 C/mol.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 21:14

Zapisanie równania reakcji zachodzącej na elektrodzie:

Ag+ + 1e → Ag

Obliczenie współczynnika k:

k =  \frac{M}{n \times F}

k =  \frac{108}{1 \times 96500} = 1,1 \times 10 ^{-3}

Przekształcenie wzoru na masę substancji wydzielonej na elektrodzie, a następie podstawienie danych do wzoru zakładając, że proces zachodzi z wydajnością 100%:

m = k \times I \times t

m = 5,4 \times 1,1 \times 10 ^{-3}  \times 2

t = 2454s = 40,9 min

 

Odpowiedź: Aby pokryć łyżkę warstwą srebra o masie 5,4 g należy prowadzić elektrolizę przez 40,9 min.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza