W oparciu o posiadaną wiedzę dotyczącą zjawiska elektrolizy, uzupełnij tabelę

W trzech elektrolizerach prowadzono elektrolizę wodnych roztworów: siarczanu(VI) sodu, wodorotlenku litu oraz chlorku potasu, z użyciem elektrod grafitowych. Uzupełnij tabelę, a następnie podaj nazwy produktów reakcji które powstały w elektrolizerze nr 2.

Elektrolizer

I

II

III

Obserwacje

 

na katodzie wydziela się bezbarwny i bezwonny gaz; na anodzie wydziela się żółto-zielony gaz

 

pH roztworu przed elektrolizą

 

 

 

pH roztworu po elektrolizie

 

 

=7

Wzór substancji

LiOH

 

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 19:45

Odpowiedź: Na katodzie powstaje wodór, natomiast produktem reakcji anodowej jest chlor.

 

Elektrolizer

I

II

III

Obserwacje

na obu elektrodach powstają bezbarwne i bezwonne gazy

na katodzie wydziela się bezbarwny i bezwonny gaz; na anodzie wydziela się żółto-zielony gaz

na obu elektrodach powstają bezbarwne i bezwonne gazy

pH roztworu przed elektrolizą

>7

=7

=7

pH roztworu po elektrolizie

>7

>7

=7

Wzór substancji

LiOH

KCl

Na2SO4

 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza