Zapisz równania reakcji elektrodowych podczas elektrolizy stopionej soli

Zapisz równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy stopionego chlorku ołowiu(II).

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 20:35

Równanie reakcji zachodzącej na katodzie:

K(-): Pb2+ + 2e → Pb

Równanie reakcji zachodzącej na anodzie:

A(+): 2Cl- → Cl2 + 2e

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: