Korzystając z posiadanej wiedzy określ, jak zmienią się parametry podczas elektrolizy wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II)

Uzupełnij stwierdzenia, które dotyczą procesu elektrolizy wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II), przy użyciu elektrod:

A. miedzianych

Masa katody:

Masa anody: 

Stężenie jonów Cu2+:

B. grafitowych

Masa katody: 

Masa anody: 

Stężenie jonów Cu2+

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 20:37

Rozwiązanie:

 

A. miedzianych

Masa katody: zmaleje

Masa anody: wzrośnie

Stężenie jonów Cu2+: bez zmian

 

B. grafitowych

Masa katody: bez zmian

Masa anody: wzrośnie

Stężenie jonów Cu2+: zmaleje

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza