Opis zawodu po angielsku

Chosen job description

Copywriter

This job belongs to so-called creative industries. It is closely connected with journalism, communication, media, advertising, art, film, music or even fashion. Each economic sector which generates information or uses marketing needs copywrtiters. Hence, we can find them practically everywhere.

A copywriter has the following responsibilities: dealing with communication, creating the content of websites, designing business papers, handling correspondence, writing ads and articles. He is indispensible on the Internet, especially in social media.

Being a copywriter involves creativity and broad knowledge of trends and market demands. It is important to convincingly tell the story so that it affects recipients, readers or viewers. It seems to be a very interesting and flexible job, yet sometimes stressful.

Opis zawodu po angielsku (wybranego) - tłumaczenie

Copywriter

Zawód ten należy do tzw. przemysłów kreatywnych. Jest ściśle związany z dziennikarstwem, komunikowaniem, mediami, reklamą, sztuką, filmem, muzyką czy nawet modą. Każdy sektor gospodarki, który generuje informacje, potrzebuje copywriterów. Dlatego też możemy znaleźć ich praktycznie wszędzie.

Copywriter ma następujące obowiązki: zarządzanie komunikacją, tworzenie zawartości stron internetowych, projektowanie papierów firmowych, zajmowanie się korespondencją, pisanie treści reklamowych i artykułów. Jest niezastąpiony w Internecie, w szczególności w social mediach.

Bycie copywriterem wymaga kreatywności i szerokiej wiedzy na temat trendów i wymogów rynku. Ważne jest, by przekonująco opowiadać historię, tak by oddziaływała na odbiorców, czytelników, widzów. Praca ta wydaje się być bardzo interesująca i elastyczna, jednak czasem stresująca.


DICTIONARY – SŁOWNICZEK
so-called – tak zwane
to belong to – należeć
creative industries – przemysły kreatywne
journalism – dziennikarstwo
communication – komunikowanie
advertising – reklama
an economic sector – sektor gospodarki
responsibilities – obowiązki
to deal with – radzić sobie
to create content of websites – tworzyć zawartość stron www
to design business papers – projektowanie papierów firmowych
to handle correspondence – zajmować się korespondencją
indispensible – niezbędny
creativity – kreatywność
market demands – wymogi rynku
to convincingly tell the story – przekonująco opowiadać historię
to affect – oddziaływać
flexible – elastyczny

Polecamy również:

 • CV po angielsku

  CV: main information, education, experience, foreign languages, other skills and profesional qualifications. Więcej »

 • List motywacyjny po angielsku

  I feel strongly that my broad knowledge and commitment would significantly contribute to the International Exchange Program. Please find my CV attached. Thank you for your time and consideration. Więcej »

 • Podanie o pracę po angielsku

  Dear Sir or Madam, I would like to apply for the position of Team Leader with English and German. I found out about this opportunity on 13th March 2013 on praca.pl website. Więcej »

 • Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - dialog

  Interviewer: Good morning. Please, have a seat. Interviewee: Good morning. Thank you. Interviewer: How are you doing today? Interviewee: I'm fine thank you. Więcej »

 • Zawody po angielsku

  When I was a child I always wanted to be a special agent or a spy. I thought it is a challenging and exciting job. I wanted to have a secret that nobody knows and the ability to fight crime.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53