Czas i pory roku po angielsku

Time and seasons of the year

The calendar year in our region is divided into four seasons: spring summer, autumn (fall) and winter. Each season has its own characteristics but they are all determined by tilt of the Earth. I'm a fashion designer and for me seasons of the year have a very special meaning. I think that there is nothing as seasonally adjusted as fashion. It changes according to the weather, temperature and current trends. There are two main seasons in the fashion industry: spring and fall, but we can also observe some other tendencies.

Spring is the time of reproduction, change and nature's awakening. The weather is fine, though very changeable so this is a very challenging and invigorating period for fashion designers. Catwalks are usually dominated by light dresses and bright colours.

Summer comes with its long days, warmth and holidays. The sun shines, fruit and vegetables grow, people are relaxed...  All we need is a pair of sunglasses and a swimming suit.

Autumn means harvest, lower temperatures and melancholy. The leaves fall down, the sky is gray and it often rains. The fashion has a remedy for the autumn blues – rich colours, soft materials and waterproof coats. Well thought out designs and positive attitude can really beat the weather!

Winter brings snow, Chistmas and decadence. Hence, people need warm and comfortable clothes. As the year closes and New Year's Eve comes, it is also time to embrace a bit of gold, sparkle and glitter. There is nothing better than entering the new year in style.

Czas i pory roku po angielsku - tłumaczenie

Rok kalendarzowy w naszym regionie dzieli się na cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę. Każda z tych pór ma swoją specyfikę, ale wszystkie uzależnione są od położenia Ziemi względem Słońca. Jestem projektantem mody i dla mnie pory roku mają szczególne znaczenie. Myślę, że nie ma nic tak uzależnionego od pór roku jak moda. Zmienia się ona bowiem pod wpływem pogody, temperatury aktualnych trendów. W przemyśle mody występują dwie główne pory: wiosna i zima, ale możemy również zaobserwować inne tendencje.

Wiosna jest czasem reprodukcji, zmiany i budzenia się natury do życia. Pogoda jest dobra, ale bardzo zmienna, więc jest to bardzo wymagający i pobudzający czas dla projektantów mody. Na wybiegach dominują lekkie sukienki i jasne kolory.

Lato przychodzi wraz z długimi dniami, ciepłem i wakacjami. Słońce świeci, owoce i warzywa dojrzewają, ludzie są zrelaksowani... Wszystko, czego potrzebujemy, to para okularów i strój kąpielowy.

Jesień oznacza żniwa, niższe temperatury i melancholię. Liście spadają z drzew, nibo jest szare, często pada deszcz. Moda ma receptę na jesienną chandrę – żywe kolory, miękkie materiały i wodoodporne płaszcze. Dobrze przemyślany dizajn i pozytywne nastawienie mogą naprawdę zwyciężyć pogodę!

Zima przynosi śnieg, Boże Narodzenie i dekadencję. Dlatego też ludzie potrzebują ciepłych, wygodnych ubrań. Jako że kończy się rok i zbliża Sylwester, jest to także czas na przyjęcie odrobiny złota i błysku. Nie ma nic lepszego niż wchodzenie w nowy rok ze stylem.


DICTIONARY - SŁOWNICZEK
seasons – pory roku
spring – wiosna
summer – lato
autumn / fall – jesień
winter – zima

determined – określone
a fashion designer – projektant mody
seasonally adjusted – dostosowane sezonowo
current trends – aktualne trendy
nature's awakening – budzenie się natury do życia
fine – dobry
changeable – zmienny
challenging – stawiający wyzwania
invigorating – pobudzający
a catwalk – wybieg mody
light – lekki
bright – jasny
warmth – ciepło
sunglasses – okulary
a swimming suit – strój kąpielowy
autumn blues – chandra jesienna
to fall down – spadać
a waterproof coat – płaszcz wodoodporny
well thought out – dobrze przemyślany
decadence – dekadencja
sparkle – blask
glitter – połysk
to embrace – przyjąć
to enter – wejść

Inne słówka związane z porami roku:

rain - deszcz
rainy - deszczowy
an umbrella - parasol
fog - mgła
foggy - zamglony
puddles - kałuże
snow - śnieg
snowy - śnieżny
an icicle - sopel
icy - oblodzony
slippery - ślisko
freezing - lodowato
sunny - słonecznie
sun beams - promienie słońca
stuffy - duszno
to turn green - zielenić się (rośliny)
blooming - kwitnący
dew - rosa
dewy - pokryty rosą

Polecamy również:

 • Miesiące po angielsku

  I have got a wonderful calendar hanging on the wall. It was a Christmas gift from my best friend. The calendar features most recognisable landmarks of New York City. There are 12 pictures corresponding to the months of the year and related to fashion. Więcej »

 • Dni tygodnia po angielsku

  There are seven days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Staurday, Sunday. Weekdays are the days between and including Monday and Friday. These days are also called working days, as students go to school then and adults work. Więcej »

 • Opis pogody po angielsku

  Whats the weather like today in Poland? Today it is quite warm and sunny in most parts of Poland. The highest temperature is in Wroclaw (10 degrees above zero), and the lowest in Zakopane (5 degrees below zero). Więcej »

 • Opis dnia po angielsku

  I always get up at seven o'clock. First I get dressed and then I have breakfast with my parents and my sister. After that I brush my teeth, comb my hair and pack my schoolbag. My lessons start at eight, so I leave home at a quarter to eight. I hate being late. Więcej »

 • Daty - zapis i wymowa (wersja brytyjska i amerykańska)

  Różnice w podawaniu dat w odmianie brytyjskiej i amerykańśkiej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24