As … as - porównywanie rzeczy i osób

Zwrot as … as oznacza tak … jak i używamy go do porównywania osób, zwierząt, czy przedmiotów. Używając wyrażenia as … as stosujemy „podstawową” formę przymiotników.

 

Czas teraźniejszy

Tom is as tall as Peter. (Tom jest taki wysoki jak Peter.)

Twierdzenie: Podmiot I (Tom) + to be (is) + as + przymiotnik (tall)+ as + podmiot II (Peter).

Cats aren’t as friendly as dogs. (Koty nie są tak przyjazne jak psy.)

Przeczenie: Podmiot I (Cats) + not to be (aren’t) + as + przymiotnik (friendly) + as + podmiot II (dogs).

Is a Porsche as expensive as a Mercedes? (Czy Porsche jest tak drogir jak Mercedes?)

Pytanie: To be (is) + podmiot I (a Porche) as + przymiotnik (expensive) + as + podmiot II (a Mercedes).

 

Czas przeszły

Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)

Twierdzenie: Podmiot I (Tom) +to be in the past form (was) + as + przymiotnik (tall)+as+ podmiot II (Peter).

Cats weren’t  as friendly as dogs. (Koty nie są tak przyjazne jak psy.)

Przeczenie: Podmiot I (Cats) +not to be  in the past form (weren’t) + as + przymiotnik (friendly)+as+ podmiot II (dogs).

Was a Porsche as expensive as a Mercedes? (Czy Porsche było  tak drogir jak Mercedes?)

Pytanie: To be in the past  (was ) + podmiot I (a Porche) as + przymiotnik (expensive)+as+ podmiot II (a Mercedes).


Czas przyszły

Tom will be as tall as Peter. (Tom będzie taki wysoki jak Peter.)

Twierdzenie: Podmiot I (Tom) + will + be+ as + przymiotnik (tall)+as+ podmiot II (Peter).

Cats won’t be  as friendly as dogs. (Koty nie będą tak przyjazne jak psy.)

Przeczenie: Podmiot I (Cats) +will not/won’t + as + przymiotnik (friendly)+as+ podmiot II (dogs).

Will a Porsche be as expensive as a Mercedes? (Czy Porsche będzie  tak drogie jak Mercedes?)

Pytanie: Will+ podmiot I (a Porche) +be+  as + przymiotnik (expensive)+as+ podmiot II (a Mercedes).

 

Podsumowanie

Podmiot I + to be w odpowiedniej formie + as + przymiotnik + as + podmiot II

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 1 =
kurczak
2022-02-01 18:49:13
Tom was as tall as Peter.
ola
2020-12-01 21:29:44
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53