Wyjaśnij różnice w budowie cząsteczki wody i metanu

Wiedząc, że zarówno cząsteczka metanu jak i wody mają hybrydyzację sp3, to kąty pomiędzy wiązaniami różnią się: w cząsteczce CH4 wynosi 109°, a w cząsteczce H2O wynosi 105° - wyjaśnij różnice w wartości kątów.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:43

Odpowiedź:

Pomimo faktu, że obie cząsteczki mają identyczną hybrydyzację, w cząsteczce wody obecne są 2 wolne pary elektronowe, które odpychają się silniej niż wiążące pary elektronowe.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza