Narysuj wzory elektronowe cząsteczek amoniaku i etenu, określ ich budowę

Zaproponuj i narysuj wzór elektronowy cząsteczki etenu oraz amoniaku. Następnie opisz ich budowę przestrzenną.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:07

Odpowiedź:

Cząsteczka etenu jest płaska, a wszystkie jej atomy znajdują się w jednej płaszczyźnie. Budowa przestrzenna amoniaku odpowiada tetraedrowi, w którego 4 kątach znajdują się atomy wodoru i wolna para elektronowa.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza