Różnica w użyciu wyrazów job i work

Problem w prawidłowym zastosowaniu tych dwóch słów job i work wynika zapewne z faktu, iż w języku polskim najczęściej zastępujemy je po prostu jednym słowem praca. Co więc właściwie je różni?

Job

a.) znaczenie

Wyraz job oznacza „zawód”, „profesja”, ale także „zadanie do wykonania, obowiązek”.

b.) użycie

Co istotne, job jest rzeczownikiem policzalnym. Oznacza to, że może występować zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Kiedy rzeczownik ten występuje w liczbie pojedynczej, to wówczas stosujemy przed nim przedimek nieokreślony ( a / an ) , a gdy mówimy o kilku zawodach, to wtedy do rzeczownika job dodajemy s.

Na przykład:

Teenagers often dream of a fascinating job. – Nastolatkowie często marzą o wykonywaniu fascynującego zawodu.

Barbra had two jobs  she worked as a waitress and a cleaner. – Barbara wykonywała dwie profesje: pracowała jako kelnerka i sprzątaczka.

It’s your job to take care of these kids. – To Twoje zadanie opiekować się tymi dziećmi.

UWAGA! Kiedy chcemy zapytać się o to, jaki zawód  wykonuje, to wówczas używamy właśnie rzeczownika job.

Na przykład:

What’s your job? – Jaki masz zawód?

Work

a.) znaczenie

Wyraz work oznacza „praca” oraz „pracować”.

b.) użycie

Z kolei work pełni funkcję rzeczownika oraz czasownika. Należy zapamiętać, że work jest rzeczownikiem niepoliczalnym, a więc nie stosujemy przed nim przedimka nieokreślonego ( a / an ) oraz nie posiada liczby mnogiej.

Na przykład:

How do you get to work? – Jak docierasz do pracy?

I go to work by car. – Jeżdżę do pracy samochodem.

My father worked hard his en tire life. – Mój ojciec ciężko pracował przez całe jego życie.

Istnieje jednak wyjątek, na przykład:

 an extraordinary work of a British artist – niezwykła praca brytyjskiego artysty

Shakespeare’s works – prace / dzieła ( wierszy, sztuki teatralne) Shakespeare’a.

Jak widać, rzeczownik work staje się policzalny, gdy mówimy o pracach artystów.

Podsumowanie

job – rzeczownik policzalny, oznacza „zawód / profesja” oraz „zadanie do wykonania”

work – rzeczownik niepoliczalny ( z wyjątkiem sytuacji, gdy mówimy o dziełach artystów ), którego polski odpowiednik to „praca” oraz czasownik o znaczeniu „pracować”

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43