Czasowniki frazowe - język angielski

Czym są phrasal verbs?

Phrasal verbs to stałe zestawienia wyrazowe mające utarte znaczenie, zwykle zupełnie inne niż poszczególne części składowye (wyrazy) osobno. Znaczenie to często zależy od kontekstu - jeden phrasal verbs może być tłumaczony na kilka różnych sposobów. W przypadku phrasal verbs niezwykle pomocny okazuje się słownik języka angielskiego.

Przysłówek lub przyimek występujący po czasowniku nazywany jest często 'particle'. To on nadaje znaczenie całemu 'phrasalowi'. W zdaniach z użyciem phrasal verbs, podmiot znajduje się zwykle po czasowniku.

Przykłady:

Will you call me back? - Czy oddzwonisz do mnie? (call back - oddzwonić)
It is not easy to tell them apart (tell sb apart - odróżnić kogoś od siebie)
Let's turn the radio on (turn on - włączyć)

Phrasal verbs - zastosowanie

Phrasal verbs używane są zwykle w języku codziennym (nieformalnym) i staramy się ich unikać w pismach i w sytuacjach oficjalnych. Nie powinno to sprawiać zbyt dużego kłopoty, gdyż zwykle phrasal verbs mają swoje bardziej formalne odpowiedniki.

Przykłady:

to come across = to encounter (napotkać)
to put off  = to postpone (przełożyć)
to come in = to enter (wejść)
be up to = ba capable of (być zdolnym do czegoś)
carry out = conduct  (przeprowadzać)

Konstrukcje phrasal verbs

- verb + preposition (czasownik + przyimek)

Przykłady:

break in (włamać się)
call up (dzwonić do kogoś)
give off (wydzielać, np. zapach, ciepło)
turn up (pojawić się gdzieś; też: zwiększyć głośność)

- verb + adverb (czasownik + przysłówek)

Przykłady:

fall apart (rozpadać się)
go away (odchodzić)
go without (iść bez...)
pay back (oddać pieniądze/spłacić dług)
take after (udać się w pogoń za kimś)

- verb + adverb and preposition (czasownik + przysłówek i przyimek)

run away with (uciec z...)
run out of (czegoś  brakuje/ coś się skończyło)
stand up to (stawiać się komuś)
be about to (mieć coś właśnie zrobić)
cut down on (ograniczyć coś)

Niektóre z particles mają oczywiste znaczenie, inne są mniej zrozumiałe. Przykładami intuicyjnych particles są np.:

up – sygnalizuje tendencję wzrostową, ''do góry'', a także postęp (speed up, go up, make up, keep up, wake up)

on – wskazuje zwykle na kontynuowanie czegoś (carry on, keep on, go on, move on, hold on)

off – związane jest z rozpoczęciem/końcem/przerwaniem jakiejś czynności (break off, clear off, go off, wear off, take off)

out – związane jest z czymś wychodzącym ''na zewnątrz'' (go out, give out, turn out, draw out)

Przykłady zdań z phrasal verbs:

Could you turn down the music? - Czy możesz ściszyć muzykę?
I don't like getting up in the morning. - Nie lubię wstawać rano z łóżka.
We came across a very interesting article yesterday. - Wczoraj natknęliśmy się na bardzo interesujący artykuł.
They turned down his offer. - Oni odrzucili jego propozycję.
She came in, took off her coat and sat down. - Ona weszła, zdjęła płaszcz i usiadła.
Did you make up your mind? - Czy już się zdecydowałeś?
They put off the meeting once again. - Oni znów przełożyli spotkanie.
Our ideas always come off. - Nasze pomysły zawsze wypalają.
Keep away from the troubles. - Trzymaj się z dala od problemów.
I want to go in for this competition. - Chcę wziąć udział w tym konkursie.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42