Czasowniki angielskie - gramatyka

Czasownik (verb) to część mowy opisująca czynności, stany i zdarzenia, pełni zatem niezwykle istotną funkcję w zdaniu.

She is happy. - Ona jest szczęśliwa. (stan)
We work very hard. - My bardzo ciężko pracujemy. (czynność)
He became famous. - On stał się sławny. (zdarzenia)

W języku angielskim istnieje wiele podziałów czasowników. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze z kategorii:

Regular and Irregular Verbs (czasowniki regularne i nieregularne)

Ten podział został wyodrębniony na podstawie formy czasu przeszłego tworzonego od danych czasowników. Czasowniki regularne mają w czasie przeszłym zazwyczaj końcówkę '-ed' , nieregularne nie rządzą się określoną zasadą i trzeba się ich nauczyć na pamięć. Lista czasowników nieregularnych została zaprezentowana w osobnej zakładce.

Transitive and Intrasitive Verbs (czasowniki przechodnie i nieprzechodnie)

Oba typy czasowników określają co robi podmiot. Różni je jednak relacja z innymi częściami zdania. Transitive Verbs (przechodnie) wymagają dopełnienia żeby zdanie było pełne i coś znaczyło. Intransitive verbs są samodzielne.

He went out. - On wyszedł. (nie potrzebujemy dopełnienia odpowiadającego na pytanie co?)
She made a cake. - Ona zrobiła ciasto. (co robiła? ciasto)

Dynamic / Action and Stative Verbs (czasowniki dynamiczne i statyczne)

Dynamic verbs opisują czynności, których się podejmujemy lub które się zdarzają i występują w czasie continuous. Stative verbs odnoszą się raczej do stanu faktycznego danych przedmiotów – ich wyglądu, kondycji, a także zmysłów, emocji, opinii i posiadania. Są to takie czasowniki jak: feel, see, like, think, have, belong, want, know. W odróżnieniu od Dynamic Verbs, Stative Verbs nie występują w czasie continuous.

I am going home. - Idę do domu. (Dynamic Verb)
I want to buy new shoes. - Chcę kupić nowe buty. (Stative Verb)
We were sleeping the 12 hours. - Spaliśmy 12 godzin. (Dynamic Verb)
We love children. - Kochamy dzieci. (Stative Verb)
Who are you waiting for? - Na kogo czekasz? (Dynamic Verb)
This book belongs to her. - Ta książka należy do niej. (Stative Verb)

Niektóre Stative Verbs (be, smell, love, taste, think, see) mogą zostać użyte jako Dynamic Verbs, ale ze zmianą znaczenia.

The soup smells good. - Zupa pachnie dobrze. (Stative Verb)
Why are you smelling the soup? - Dlaczego wąchasz zupę? (Dynamic Verb)

Modal Verbs (czasowniki modalne)

Odgrywają bardzo istotną rolę w zdaniach. Mówią najczęściej o zdolnościach, powinnościach, prawdopodobieństwie, wyrażają prośby, nakazy i zakazy. Zaliczamy do nich: can, may, might, could, will, would, shall, should, must, ought to. Modal Verbs są nieodmienne, co znaczy że w czasie Present Simple w trzeciej osobie liczbie pojedynczej nie przyjmują końcówki ''-s''. Po czasownikach modalnych występują bezokoliczniki bez ''to'' (bare infinitive).

Can I go with you? - Czy mogę pójśc z wami?
She can't ride a bike. - Ona nie potrafi jeździć na rowerze.
You mustn't smoke here. - Nie możesz tu palić.
Would you like some coffee? - Czy chciałbyś kawy?
They must have forgotten about our meeting. - Oni musieli zapomniec o naszym spotkaniu.

Finite and Non-finite Verbs (czasowniki odmienne i nieodmienne)

Finite Verbs pełnią funkcję orzeczenia i są odmienne, Non-finite Verbs nie są orzeczeniami i pełnią funkcję przymiotnikową.

They stole the painting last night. - Oni ukradli obraz ostatniej nocy. (Finite Verb)
The painting was stolen last night. - Obraz został skradziony ostatniej nocy. (Non-finite Verb)

I broke my leg. - Złamałam nogę. (Finite Verb)
My leg was broken. - Moja noga została złamana. (Non-finite Verb)

She made a delicious cake. - Ona zrobiła pyszne

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01
znacie matlandię biorę od niej kursy matematyczne
• 2023-12-03 16:32:58
słabeeeeeeeeeeeeeee
• 2023-12-03 16:01:35
Dzień dobry, może warto żebyście przeczytali choć raz utwór Borgesa, który Pańs...
• 2023-12-03 13:10:12
ie fainid i nalepiei
• 2023-12-02 12:13:26