Czasowniki modalne (Modal Verbs) - język angielski, tłumaczenie, zasady

Czasowniki modalne (Modal Verbs) odgrywają bardzo istotną rolę w zdaniach. Mówią najczęściej o zdolnościach, prawdopodobieństwie, powinnościach. Wyrażają także prośby, propozycje, nakazy i zakazy.

Zaliczamy do nich: can, may, might, could, will, would, shall, should, must, ought to.

Modal Verbs są nieodmienne, co znaczy że w czasie Present Simple w trzeciej osobie liczbie pojedynczej nie przyjmują końcówki ''-s''.

Po czasownikach modalnych występują bezokoliczniki bez 'to' (bare infinitive):

May you close the door? - Czy mógłbyś zamknąć drzwi?
We can start now. - Możemy już zacząć.

Wyjątek stanowi czasownik modalny 'ought to', w którym ''to'' stanowi nieodłączną całość:

You ought to dress well. - Powinieneś się dobrze ubrać.
We ought to obey the rules. - Powinniśmy przestrzegać zasad.

Modal Verbs - pytania

W pytaniach czasowniki modalne poprzedzają podmiot:

Will you go with me tomorrow? - Pójdziesz ze mną jutro?
May I join you? - Czy mogę dołączyć do was?

Modal Verbs - zdania przeczące

W zdaniach przeczących następuje po nich słowo 'not':

I can't help you. - Nie mogę ci pomóc.
We will not (won't) visit you next weekend. - Nie odwiedzimy was w przyszły weekend.

Czasowniki modalne spełniają różne funkcje w zdaniu. Mogą wyrażać zdolności, obowiązki, prośby, możliwości, potrzeby, zakazy, sugestie, rady, założenia, zgodę i prawdopodobieństwo. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze z nich:

ABILITY - CAN, COULD

W przypadku opisywania umiejętności, zdolności, możliwości (ability) używa się czasowników can (teraźniejszość) i could (w odniesieniu do przeszłości):

She can swim very well. - Ona potrafi dobrze pływać.
They can't speak English. - Oni nie potrafią mówić po angielsku.

When I was young I could play chess. - Kiedy byłem mały potrafiłem grać w szachy.

OBLIGATION - MUST, OUGHT TO

Za pomocą czasowników must, have to i ought to może wyrażony zostać obowiązek (obligation):

I must visit a doctor. (I need to) - Muszę pójść do lekarza. (mam potrzebę)
We ought to stay at home. - Powinniśmy zostać w domu.

W czasie przeszłym zdania te będą brzmiały:

I had to visit a doctor. - Musiałam odwiedzić lekarza.

Formą czasu przeszłego dla czasownika 'must' jest 'had to'.

We ought to have stayed at home. - Powinniśmy byli zostać w domu.

POSSIBILITY – CAN'T, COULD, MAY, MIGHT

Za pomocą czasowników can't, could, may, might możemy wyrazić możliwość lub jej brak:

She can't be at work. - Ona nie może być w pracy.
He could / may / might be ill. - On może być chory.

W czasie przeszłym zdania te będą brzmiały:

She can't have been at work. - Ona nie mogła być w pracy.
He could / may / might have been ill. - On mógł być chory.

NECESSITY – MUST, OUGHT TO

W przypadku potrzeb używamy czasowników must, ought to:

I must go now. - Muszę już iść. (mam taką potrzebę)
We ought to wear uniforms. - Powinniśmy nosić mundurki. (jest nam to narzucone)

W czasie przeszłym zdania te będą brzmiały:

I had to go then. - Musiałem iść.
We ought to have worn uniforms. - Musieliśmy nosić mundurki.

REQUESTS - CAN, COULD, MAY, MIGHT, WILL, WOULD

Prośby wyrażamy za pomocą czasowników can, could, may, might, will:

Can you open the door? (informal) - Czy możesz otworzyć drzwi? (nieformalne)
Will you take care of my dog? (informal) - Czy zajmiesz się moim psem? (nieformalne)
Would you mind going out? (polite) - Czy nie masz nic przeciwko żebyśmy wyszli? (grzeczne)
Could you help me? (polite)  - Czy mógłbyś mi pomóc? (grzeczne)
Might I see your boss? (formal) - Czy mogę widzieć się z twoim szefem? (formalne)

PROHIBITION / DUTY - MUST, CAN'T, MUSTN'T, MAY NOT, OUGHT TO

Zakazy wyrażamy przy użyciu czasowników can't, mustn't, may not i couldn't

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45