Czasowniki modalne w odniesieniu do przeszłości: must have done, might have done, can’t have done

Jeżeli spekulujemy o sytuacjach z przeszłości, wówczas możemy użyć poniższego wzoru:

czasowniki modalny + have + past participle (trzecia forma czasownika)

Must

W sytuacji, gdy jesteśmy pewni, że coś się wydarzyło, stosujemy czasownik modalny must.

He must have stolen my money. He knew where I kept it. (On musiał ukraść moje pieniądze (napewno ukradł). Wiedział, gdzie je trzymałam.)

Might

Jeśli nie mamy pewności, że coś się wydarzyło, używamy czasownika modalnego might.

I don’t remember exactly where I met Mary, but it might have been at the park. (Nie pamiętam dokładnie, gdzie spotkałam Mary, ale to mogło być w parku.)

Can't

Jeżeli wiemy, że coś nie mogło zaistnieć w przeszłości, stosujemy czasownik modalny can’t.

You can’t have talked to Mrs. Smith, because she’s been dead for twenty years! (Nie mogłeś (to niemożliwe) rozmawiać z panią Smith, ponieważ ona nie żyje od dwudziestu lat!)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36