Czasownik - odmiana, funkcja, pytania, rodzaje

Do czego służy czasownik

Czasownik nazywa czynności wyrażające ruch (czyścić, biegać, pisać) oraz stany (wiedzieć, marzyć, kochać) i procesy (kurczyć się, dojrzewać, więdnąć) niewymagające aktywności podmiotu.

Pytania

Czasowniki odpowiadają na pytania co robi? (czyta, mierzy, pracuje) oraz co się z nim dzieje? / w jakim jest stanie? (śpi, rośnie, boi się).

Funkcja w zdaniu

Czasownik w zdaniu pełni przede wszystkim funkcję orzeczenia (Agnieszka myje ręce. Kwiaty cudownie pachną.). Ponadto może wystąpić w roli podmiotu (Chorować jest nieprzyjemnie.), dopełnienia (Umiem śpiewać.) lub okolicznika (Pójdę popływać.).

Odmiana

Czasownik odmienia się przez:

- osoby (ja piszę, ty piszesz, on pisze),

- liczby (ja piszę – my piszemy, ty piszesz – wy piszecie),

- rodzaje (on pisał, ona pisała, ono pisało).

Może wystąpić w trzech czasach:

- przyszłym – prostym (zaśpiewam, policzę) lub złożonym (będę śpiewał, będę liczył),

- przeszłym (zaśpiewałem, policzyłem),

- teraźniejszym (śpiewam, liczę).

Wyróżnia się trzy tryby czasownika:

- oznajmujący – informujący o  czynności, np. pójdzie, idzie, poszedł,

- przypuszczający – dotyczący czynności, które mogłyby się wydarzyć – poszedłby,

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58