Czasownik - odmiana, funkcja, pytania, rodzaje

Do czego służy czasownik

Czasownik nazywa czynności wyrażające ruch (czyścić, biegać, pisać) oraz stany (wiedzieć, marzyć, kochać) i procesy (kurczyć się, dojrzewać, więdnąć) niewymagające aktywności podmiotu.

Pytania

Czasowniki odpowiadają na pytania co robi? (czyta, mierzy, pracuje) oraz co się z nim dzieje? / w jakim jest stanie? (śpi, rośnie, boi się).

Funkcja w zdaniu

Czasownik w zdaniu pełni przede wszystkim funkcję orzeczenia (Agnieszka myje ręce. Kwiaty cudownie pachną.). Ponadto może wystąpić w roli podmiotu (Chorować jest nieprzyjemnie.), dopełnienia (Umiem śpiewać.) lub okolicznika (Pójdę popływać.).

Odmiana

Czasownik odmienia się przez:

- osoby (ja piszę, ty piszesz, on pisze),

- liczby (ja piszę – my piszemy, ty piszesz – wy piszecie),

- rodzaje (on pisał, ona pisała, ono pisało).

Może wystąpić w trzech czasach:

- przyszłym – prostym (zaśpiewam, policzę) lub złożonym (będę śpiewał, będę liczył),

- przeszłym (zaśpiewałem, policzyłem),

- teraźniejszym (śpiewam, liczę).

Wyróżnia się trzy tryby czasownika:

- oznajmujący – informujący o  czynności, np. pójdzie, idzie, poszedł,

- przypuszczający – dotyczący czynności, które mogłyby się wydarzyć – poszedłby,

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
5wey
• 2022-05-18 18:47:39
ez
• 2022-05-18 17:46:49
??????????
• 2022-05-18 14:42:05
Xd
• 2022-05-18 14:13:44