Odmienne części mowy - deklinacja, koniugacja, czas, liczba, rodzaj, strona, osoba, przypadek, tryb

Wyrazy odmienne zmieniają swoją formę w zdaniu, przyjmując odpowiednie końcówki w zależności od pełnionej funkcji, na przykład:

Książka leży na stole.

rzeczownik książka w mianowniku (końcówka fleksyjna -a) pełni funkcję podmiotu w zdaniu

Czytam ciekawą książkę.

rzeczownik książka w bierniku (końcówka fleksyjna -ę) pełni funkcję dopełnienia

 

Do odmiennych części mowy zalicza się czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki oraz większość zaimków. Dzieli się je na dwie grupy:

a. podlegające koniugacji, czyli odmianie przez osoby, czasy, tryby i strony – czasowniki,

b. podlegające deklinacji, czyli odmianie przez przypadki i liczby – rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki.

Kategoria osoby

W liczbie pojedynczej wyróżnia się: 1. osobę (ja), 2. osobę (ty) i trzecią osobę (on/ona/ono), a w liczbie mnogiej – 1. osobę (my), 2. osobę (wy) i 3. osobę (oni/one).

(ja) czytam, (ty) czytasz, (on/ona/ono) czyta, (my) czytamy, (wy) czytacie, (oni/one) czytają

Kategoria czasu

Czasownik może występować w trzech czasach: teraźniejszym (czytam), przeszłym (czytałem) i przyszłym – prostym (przeczytam) oraz złożonym (będę czytał/ będę czytać).

Kategoria trybu

Czasownik może występować w trzech trybach: oz

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06