Podział wyrazu na sylaby - sylaba otwarta, sylaba zamknięta

Sylaba (zgłoska) to część wyrazu zawierająca samogłoskę: po-ra-da, pio-sen-ka.

Sylaba otwarta kończy się samogłoską, np. ko-le-ga, za-da-nie, a zamknięta - spółgłoską, np. par-ter, kon-takt.

UWAGA!

1. Głoska i może być znakiem:

a. samogłoski, jeśli występuje przed spółgłoską (Fi-li-pi-ny, Do-mi -nik, zi-ma ); tworzy wtedy sylabę,

b. zmiękczenia, jeśli występuje przed samogłoską (wie-dzieć, po-nie-dzia-łek, pią-tek); nie tworzy wtedy sylaby.

2. Samogłoska u w połączeniu z a i e wymawiane jest jako ł i jako takie nie tworzy sylaby (eu-fe-mizm, au-re-o-la).

Umiejętność podziału wyrazów na sylaby jest niezbędna do prawidłowego dzielenia wyrazu przy przenoszeniu jego części do kolejnej linii. Podstawową zasadą jest łatwość wymawiania utworzonych zgłosek. Poza tym pamiętać należy, że:

a. nie rozdziela się dwugłosek au i eu, np. eu-fo-ria, au-to-mat,

b. nie rozdziela się liter tworzących jedną głoskę, np. dzie-cko, ko-chać, kasz-tan,

c. nie oddziela się i od głoski, którą zmiękcza, np. ta-lia, ko-ciak,

d. rozdziela się dwie jednakowe litery, np. wan-na, lek-ki, piz-za,

e. od rdzenia oddziela się przedrostek i przyrostek, np. do-nosić, wez-brać, nauczyciel-ka, grzej-nik,

f. wyrazy złożone dzieli się w

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
????
wqqwwq • 2021-05-12 16:10:40
XDDDDD
MAtrix • 2021-05-12 09:37:40
dasdasd
asdasdas • 2021-05-12 09:28:05
skrrrt pyrrra skrryyyt bumm yumumu skrrra skryyttrr
skrrrrt • 2021-05-12 09:22:52
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49