Odpowiedz jakie związki są reprezentowane przez symbole A i B

Zapoznaj się z poniższym schematem reakcji, następnie określ jakie związki znajdują się pod literami A i B – zapisz je w postaci wzorów półstrukturalnych.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 14:38

Związek A: CH3–CH2–C≡CH

Związek B: CH3–CH2–(C=O)-CH3

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza