Ustal wzory półstrukturalne alkinów na podstawie produktów ich degradacji

W chemii organicznej do analizy budowy alkinów wykorzystuje się reakcje utleniania nadmanganianem(VII) potasu w środowisku kwasowym. Reakcje te przebiegają zgodnie z poniższym schematem:

R1-C≡C-R2 → R1COOH + R2COOH

R-C≡C-H → RCOOH + CO2

H-C≡C-H → 2 CO2

W oparciu o powyższą informację ustal wzory półstrukturalne alkinów wiedząc, że produktami powyższych reakcji były:

1. Kwas octowy oraz tlenek węgla(IV)

2. Kwas 2-metylopropanowy oraz kwas octowy

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 15:05
Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza