Zapisz równanie reakcji addycji wody do but-1-ynu

Zapisz równanie reakcji addycji wody do but-1-ynu. Podaj, jaki katalizator jest niezbędny do zajścia reakcji, następnie podaj nazwę powstałego produktu oraz tautomerii, której ulega.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 14:52

Równanie reakcji addycji wody do but-1-ynu:

CH3CH2C≡CH + H2O −HgSO4/H+→ CH3CH2(C=O)CH3

Katalizatorem powyższej reakcji jest siarczan(VI) rtęci(II). Produktem reakcji jest butan-2-on, który ulega tautomerii keto-enolowej.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza