Psalm 130 - interpretacja i analiza

Klasyfikacja ogólna

Psalm 130 nosi znamiona zarówno psalmu błagalnego, pochwalnego, jak i profetycznego. Podmiotem utworu jest bowiem człowiek wzywający boskiego miłosierdzia, ale jednocześnie wychwalający przymioty Pana i przewidujący jego zbawcze działanie w wymiarze całego narodu Izraela.

Pieśń stopni

Psalm ma znaczący podtytuł, który stanowi jednocześnie biblijną klasyfikację utworu – jest to tak zwana „pieśń stopni”, a w tłumaczeniu Czesława Miłosza „pieśń wstępowania”. Określenie to wyznacza kierunek interpretacyjny utworu. Mamy tu mianowicie do czynienia z przestrzenią uporządkowaną wertykalnie – wyraźną opozycją dołu i góry. Obie jakości przybierają charakter ekstremalny, są niejako dwoma skrajnymi biegunami. Podmiot tekstu znajduje się bowiem w rzeczywistości otchłani:

Z głębokości wołam do Ciebie Panie.

Owa „głębokość” ma znaczenie metaforyczne, jest miejscem pod powierzchnią – przywodzi na myśl piekło – czyli hebrajski Szeol, krainę ciemności. Określenia przestrzenne zyskują znamiona metafizyczne. Przeciwieństwem „głębokości” może być jedynie przestrzeń święta, w której przebywa Pan.

Okazuje się więc, że zasadą kompozycyjną tekstu jest kontrast pomiędzy sferą sacrum i profanu

Polecamy również:

 • Psalm jako gatunek biblijny - rodzaje psalmów

  Psalm to gatunek o rodowodzie biblijnym, występuje zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Źródłosłów wywodzi się z greki: psalmos oznacza dosłownie „śpiew do wtóru harfy”, wskazuje więc, że utwór ten należy do liryki melicznej. Psalm jest odmianą poezji... Więcej »

 • Psalm 1 - interpretacja i analiza

  Psalm 1 to utwór, którego semantyka skupia się wokół obrazu drogi. Motyw wędrówki jest metaforą ludzkiego życia. Tekst został skomponowany na zasadzie kontrastu. Mówi się tutaj bowiem o dwóch rodzajach dróg: pierwsza to ta, którą podążają ludzie pobożni, druga... Więcej »

 • Psalm 6 - interpretacja i analiza

  Psalm 6 można zaliczyć przede wszystkim do psalmów błagalnych, ponieważ jego głównym tematem jest prośba o ocalenie i zbawienie. Utwór posiada również cechy psalmu dziękczynnego, mowa w nim bowiem o modlitwie wysłuchanej. Więcej »

 • Psalm 8 - interpretacja i analiza

  Psalm 8 zalicza się do psalmów pochwalnych, ponieważ jego treścią jest wychwalanie przymiotów Boga. Ponadto pieśń ta ma również charakter dziękczynny, ze względu na podkreślenie dobrodziejstw, którymi Pan obdarza człowieka. Wilfrid J. Harrington zaznacza, że dziękczynienie i wychwalanie... Więcej »

 • Psalm 23 - interpretacja i analiza

  Psalm 23 to utwór dziękczynny i pochwalny. Jego główna myśl skupia się wokół wysławiania Boga ze względu na pomoc, jakiej udziela człowiekowi w szczególnie trudnych dla niego momentach. Pieśni można również przypisać funkcję dydaktyczną. Pokazuje ona bowiem, że postępowanie zgodne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
????
E¹² • 2021-06-12 10:48:48
uważam tekst za odpowiedni i wartościowy przyjemnie i prawidłowo powiedziany
grażyna • 2021-06-10 15:25:04
Super
Żukson • 2021-06-10 09:08:41
Kiepskie
Soczewa • 2021-06-10 08:35:23
Błąd - zapłodnienie jest wewnętrzne.
Shiro • 2021-06-09 15:04:12