Psalm 130 - interpretacja i analiza

Klasyfikacja ogólna

Psalm 130 nosi znamiona zarówno psalmu błagalnego, pochwalnego, jak i profetycznego. Podmiotem utworu jest bowiem człowiek wzywający boskiego miłosierdzia, ale jednocześnie wychwalający przymioty Pana i przewidujący jego zbawcze działanie w wymiarze całego narodu Izraela.

Pieśń stopni

Psalm ma znaczący podtytuł, który stanowi jednocześnie biblijną klasyfikację utworu – jest to tak zwana „pieśń stopni”, a w tłumaczeniu Czesława Miłosza „pieśń wstępowania”. Określenie to wyznacza kierunek interpretacyjny utworu. Mamy tu mianowicie do czynienia z przestrzenią uporządkowaną wertykalnie – wyraźną opozycją dołu i góry. Obie jakości przybierają charakter ekstremalny, są niejako dwoma skrajnymi biegunami. Podmiot tekstu znajduje się bowiem w rzeczywistości otchłani:

Z głębokości wołam do Ciebie Panie.

Owa „głębokość” ma znaczenie metaforyczne, jest miejscem pod powierzchnią – przywodzi na myśl piekło – czyli hebrajski Szeol, krainę ciemności. Określenia przestrzenne zyskują znamiona metafizyczne. Przeciwieństwem „głębokości” może być jedynie przestrzeń święta, w której przebywa Pan.

Okazuje się więc, że zasadą kompozycyjną tekstu jest kontrast pomiędzy sferą sacrum i p

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
elo
maciek z kalisza • 2020-11-29 11:56:35
ta
ja • 2020-11-29 11:21:27
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14
tak
Brook • 2020-11-28 11:09:11