Psalm 8 - interpretacja i analiza

Klasyfikacja ogólna

Psalm 8 zalicza się do psalmów pochwalnych, ponieważ jego treścią jest wychwalanie przymiotów Boga. Ponadto pieśń ta ma również charakter dziękczynny, ze względu na podkreślenie dobrodziejstw, którymi Pan obdarza człowieka. Wilfrid J. Harrington zaznacza, że dziękczynienie i wychwalanie Jahwe były w kulturze Izraelitów ściśle ze sobą związane:

Dziękczynienie jest dla [Izraelity] publicznym głoszeniem określonych Boskich czynów; dziękować Bogu znaczy tu głosić Jego wielkość, obwieszczać cuda, jakich dokonał, dawać świadectwo Jego uczynkom.

Wspaniałe oblicze Boga

Psalm posiada wyraźną kompozycję klamrową, ponieważ rozpoczyna go i kończy ta sama fraza:

O Panie nasz, Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi.

Mamy tu do czynienia z paralelizmem składniowym, charakterystycznym dla utworów melicznych. Początkowe zdanie tekstu pełni rolę tematu muzycznego, który następnie zostaje rozwinięty w różnych wariacjach. Kluczowe przesłanie psalmu sprowadza się do twierdzenia, że Bóg jest niezgłębiony w swojej istocie i nikt nie może wyrazić jego doskonałości. Ów boski przymiot zostaje określony słowem „przedziwny”. Rolą tej hiperboli jest wzmocnienie przekazu o „dziwności” Pana, czyli Jego niepoznawalności.

Bóg zostaje tu ukazany przede wszystkim jako Stwórca, którego wielkość wyraża się w Jego wytworach. Każdy z poszczególnych wersetów psalmu pełni funkcję egzemplaryczną, to znaczy stanowi wyliczenie boskich dobrodziejstw. Enumeracja ma na celu podkreślenie wielości boskich dzieł, a także przedstawienie argumentów potwierdzających główną tezę o doskonałości Boga. Wspaniałość Stwórcy dla każdego, kto się z Nim zetknie, jest, według psalmisty, oczywista – wychwalają Go nawet „usta dzieci i niemowląt”.

Wartość człowieka

Doskonałe są wszystkie dzieła Boga: ciała niebieskie, ziemia i człowiek, jako najważniejsze ogniwo stworzenia. W tekście znaczenie istoty ludzkiej w oczach Pana odzwierciedla pytanie retoryczne:

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Wzmacnia ono emocjonalne zabarwienie pieśni, która nabiera charakteru hymnu na boską cześć. Przejawem Bożej miłości wobec człowieka jest wyznaczenie mu wyjątkowej pozycji pośród całego stworzenia. Istota ludzka zostaje więc obdarzona szczególną godnością i władzą nad całym światem natury: florą i fauną.

Taka wizja relacji pomiędzy Bogiem, człowiekiem i naturą stanowi wyraźne nawiązanie do opisu stworzenia świata z Księgi Rodzaju. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z poetyckim przetworzeniem biblijnego obrazu i ujęciem go w formę pieśni przeznaczonej do wykonywania podczas żydowskiej liturgii dziękczynienia.

Polecamy również:

 • Psalm jako gatunek biblijny - rodzaje psalmów

  Psalm to gatunek o rodowodzie biblijnym, występuje zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Źródłosłów wywodzi się z greki: psalmos oznacza dosłownie „śpiew do wtóru harfy”, wskazuje więc, że utwór ten należy do liryki melicznej. Psalm jest odmianą poezji... Więcej »

 • Psalm 1 - interpretacja i analiza

  Psalm 1 to utwór, którego semantyka skupia się wokół obrazu drogi. Motyw wędrówki jest metaforą ludzkiego życia. Tekst został skomponowany na zasadzie kontrastu. Mówi się tutaj bowiem o dwóch rodzajach dróg: pierwsza to ta, którą podążają ludzie pobożni, druga... Więcej »

 • Psalm 6 - interpretacja i analiza

  Psalm 6 można zaliczyć przede wszystkim do psalmów błagalnych, ponieważ jego głównym tematem jest prośba o ocalenie i zbawienie. Utwór posiada również cechy psalmu dziękczynnego, mowa w nim bowiem o modlitwie wysłuchanej. Więcej »

 • Psalm 23 - interpretacja i analiza

  Psalm 23 to utwór dziękczynny i pochwalny. Jego główna myśl skupia się wokół wysławiania Boga ze względu na pomoc, jakiej udziela człowiekowi w szczególnie trudnych dla niego momentach. Pieśni można również przypisać funkcję dydaktyczną. Pokazuje ona bowiem, że postępowanie zgodne... Więcej »

 • Psalm 130 - interpretacja i analiza

  Psalm 130 nosi znamiona zarówno psalmu błagalnego, pochwalnego, jak i profetycznego. Podmiotem utworu jest bowiem człowiek wzywający boskiego miłosierdzia, ale jednocześnie wychwalający przymioty Pana i przewidujący jego zbawcze działanie w wymiarze całego narodu Izraela. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43