Psalm 1 - interpretacja i analiza

Interpretacja

Psalm 1 to utwór, którego semantyka skupia się wokół obrazu drogi. Motyw wędrówki jest metaforą ludzkiego życia. Tekst został skomponowany na zasadzie kontrastu. Mówi się tutaj bowiem o dwóch rodzajach dróg: pierwsza to ta, którą podążają ludzie pobożni, druga natomiast jest udziałem występnych. Pobożnych porównuje się do drzewa, które wydaje owoc, natomiast bezbożni są niczym plewa.

Metaforyka psalmu koncentruje się zatem na obrazach zaczerpniętych z porządku natury. Owocowanie oznacza taki sposób postępowania, który przynosi widoczne i pozytywne rezultaty. Chodzi tu zarówno o przestrzeganie zasad moralności, jak i osiągnięcie zbawienia. Plewa z kolei to bezużyteczne chwasty, które zostaną rozwiane przez wiatr. Psalm rozwija to porównanie w połączeniu z obrazem drogi. Okazuje się bowiem, że droga ludzi pobożnych ma określony cel, którym jest osiągnięcie duchowej doskonałości i zbawienia („Jahwe zna drogę sprawiedliwych”). Przeciwnie natomiast należy zinterpretować drogę występnych, ponieważ tę cechuje bezcelowość i uwięzienie w grzechu („droga występnych zaginie”).

Stylistyka psalmu

Psalm 1 jest utrzymany w podniosłej i uroczystej tonacji. Istotną zasadą stylistyczno-kompozycyjną tekstu jest paralelizm składniowy, czyli refrenowe powtórzenia kluczowych wersetów („nie tak występni, nie tak”). Utwór operuje językiem poetyckim: charakteryzuje go nasycenie obrazową metaforyką, która spełnia funkcję unaoczniającą to, o czym się mówi w tekście. Podobną rolę odgrywają porównania odwołujące się do powszechnie znanych procesów przyrody (owocowanie, żniwa).

Klasyfikacja i znaczenia psalmu

Jeżeli chodzi o klasyfikację utworu, można go zaliczyć do psalmów mądrościowych i dydaktycznych. Przesłanie pieśni polega bowiem na wskazaniu określonego sposobu postępowania i ostrzeżeniu przed wyborem złej drogi. Psalm 1, oprócz sensu literalnego i moralnego, ma również znaczenie eschatologiczne, ponieważ jego treść dotyczy spraw ostatecznych, czyli zbawienia.

Polecamy również:

 • Psalm jako gatunek biblijny - rodzaje psalmów

  Psalm to gatunek o rodowodzie biblijnym, występuje zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Źródłosłów wywodzi się z greki: psalmos oznacza dosłownie „śpiew do wtóru harfy”, wskazuje więc, że utwór ten należy do liryki melicznej. Psalm jest odmianą poezji... Więcej »

 • Psalm 6 - interpretacja i analiza

  Psalm 6 można zaliczyć przede wszystkim do psalmów błagalnych, ponieważ jego głównym tematem jest prośba o ocalenie i zbawienie. Utwór posiada również cechy psalmu dziękczynnego, mowa w nim bowiem o modlitwie wysłuchanej. Więcej »

 • Psalm 8 - interpretacja i analiza

  Psalm 8 zalicza się do psalmów pochwalnych, ponieważ jego treścią jest wychwalanie przymiotów Boga. Ponadto pieśń ta ma również charakter dziękczynny, ze względu na podkreślenie dobrodziejstw, którymi Pan obdarza człowieka. Wilfrid J. Harrington zaznacza, że dziękczynienie i wychwalanie... Więcej »

 • Psalm 23 - interpretacja i analiza

  Psalm 23 to utwór dziękczynny i pochwalny. Jego główna myśl skupia się wokół wysławiania Boga ze względu na pomoc, jakiej udziela człowiekowi w szczególnie trudnych dla niego momentach. Pieśni można również przypisać funkcję dydaktyczną. Pokazuje ona bowiem, że postępowanie zgodne... Więcej »

 • Psalm 130 - interpretacja i analiza

  Psalm 130 nosi znamiona zarówno psalmu błagalnego, pochwalnego, jak i profetycznego. Podmiotem utworu jest bowiem człowiek wzywający boskiego miłosierdzia, ale jednocześnie wychwalający przymioty Pana i przewidujący jego zbawcze działanie w wymiarze całego narodu Izraela. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 2 =
Koń
2023-02-05 10:06:49
Dziękuje
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42