Antygeny

Wyjaśnij oraz krótko scharakteryzuj antygeny, a także wymień lokalizacje w jakich występują.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
25.05.2020 18:30

Antygeny to związki chemiczne, głównie białka lub wielocukry, które wywołują tak zwaną odporność immunologiczną organizmu, czyli reakcję odpornościową i reagują z produktami tej odpowiedzi. Reakcja odpornościowa jest możliwa gdyż organizm rozpoznaje antygeny jako substancje dla niego obce. Zlokalizowane są na powierzchni wirusów, komórek bakteryjnych, grzybowych, protistów, zwierzęcych, komórek nowotworowych i komórek przeszczepionych do organizmu. 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza