Twórczość rokokowa

Przyporządkuj poniższe opisy do elementów literatury charakterystycznej dla stylu rokoko.

 

a. ruch umysłowy zrodzony w XVII-wiecznej Francji, przeczący tradycyjnie pojmowanej moralności i religii chrześcijańskiej, kojarzony z rozwiązłością i swobodą obyczajową

b.według tego poglądu zmysły są jedynym wiarygodnym źródłem poznania świata

c. nurt filozoficzny i postawa życiowa, polegająca na bezwarunkowym dążeniu do przyjemności

d. wierszowany utwór literackio radosnej, wręcz biesiadnej tematyce wywodzący się formą ze starożytnej Grecji

 

1. Anakreontyk

2. Sensualizm

3. Hedonizm

4. Libertynizm

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Natalia Ekspert eSzkola.pl
31.05.2020 18:22

Tak jak każdy styl czy nurt artystyczny, rówież rokoko miało swoje cechy i elementy charakterystyczne. Oto niektóre z rokokowych środków artystycznych i prądów myślowych:

 

1. Anakreontyk - wierszowany utwór literackio radosnej, wręcz biesiadnej tematyce wywodzący się formą ze starożytnej Grecji

2. Sensualizm - według tego poglądu zmysły są jedynym wiarygodnym źródłem poznania świata

3. Hedonizm - nurt filozoficzny i postawa życiowa, polegająca na bezwarunkowym dążeniu do przyjemności

4. Libertynizm - ruch umysłowy zrodzony w XVII-wiecznej Francji, przeczący tradycyjnie pojmowanej moralności i religii chrześcijańskiej, kojarzony z rozwiązłością i swobodą obyczajową

 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: