Psalm 6 - interpretacja i analiza

Klasyfikacja ogólna

Psalm 6 można zaliczyć przede wszystkim do psalmów błagalnych, ponieważ jego głównym tematem jest prośba o ocalenie i zbawienie. Utwór posiada również cechy psalmu dziękczynnego, mowa w nim bowiem o modlitwie wysłuchanej.

Podmiot

Podmiotem psalmu jest osoba wzywająca pomocy Boga. Jej kondycja zostaje opisana przez szereg kategorii negatywnych. Podmiot nazywa siebie bowiem słabym, zatrwożonym, starym, a ponadto doznaje boskiego gniewu i jest otoczony przez wrogów. Cierpienie lirycznego bohatera psalmu ma wymiar duchowy, ale jego piętno odciska się również na ciele. Mowa jest o zmęczeniu jękiem, a dalej pojawiają się wyraziste oznaki psychicznego bólu:

Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów

Metaforą ludzkiego cierpienia staje się łoże boleści, kojarzące się z chorobą i śmiercią („płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami”). Jedyną nadzieję podmiot pokłada w Panu, na którego próbuje wpłynąć swoją żarliwą modlitwą. Człowiek odwołuje się zarówno do uczuć Boga, jak i posługuje się argumentem logicznym:

(...) nikt po śmierci nie wspomni o Tobie, któż Cię wychwala w Szeolu?

Można więc powiedzieć, że w tekst psalmu zostaje wpleciony element perswazji intelektualnej. Człowiek próbuje przekonać Boga, że potępienie grzesznika nie przyniesie korzyści również samemu Panu, ponieważ utraci On osobę, która będzie głosić Jego chwałę. Słowa te świadczą o tym, że podmiot psalmu ma świadomość własnej wartości w oczach Jahwe. Taka postawa współgra z  bezpośrednim stosunkiem do Stwórcy.

W tekście mamy do czynienia z nagromadzeniem apostrof do Boga: „nie karć mnie”, „zmiłuj się nade mną”, „ulecz mnie”. Oznacza to również, że człowiek wierzy w wielką moc Stwórcy, który może odmienić jego niedolę. Psalm wykorzystuje najwyższe emocjonalne tony. Nie mówi się tu o zwykłej prośbie, ale o błaganiu i wołaniu. Podstawowym instrumentem człowieka w kontakcie ze Stwórcą okazuje się głos, który musi być dostatecznie silny, aby Bóg mógł go usłyszeć. Dzięki tym elementom wokalnym pieśń uzyskuje podniosły, hymniczny nastrój.

Bóg

Bóg jest tu z jednej strony groźnym Absolutem, ponieważ przypisuje się mu gwałtowne emocje, takie jak gniew i zapalczywość. W innym wersecie natomiast Pan jawi się jako miłosierny lekarz, który ze zrozumieniem pochyla się nad niedoskonałą z natury ludzką istotą. Ingerencja starotestamentowego Boga w ludzkie życie ma wymiar dosłowny. Nie chodzi tu tylko o udzielenie wsparcia duchowego, ale o wyrwanie człowieka z rąk nieprzyjaciół. Jak wskazuje Wilfrid J. Harrington, fraza „ocal moją duszę” nie odnosi się tylko do samej duszy, ale też do cielesnego wymiaru ludzkiej egzystencji. Dzięki pomocy Pana człowiekowi udaje się uniknąć śmierci i odeprzeć wrogów. Nadprzyrodzona moc Boga może obrócić się przeciw nieprzyjaciołom, których spotka los, będący wcześniej udziałem wierzącego człowieka (trwoga i zawstydzenie). Konkluzja psalmu jest wyraźnie optymistyczna:

Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę

Polecamy również:

 • Psalm jako gatunek biblijny - rodzaje psalmów

  Psalm to gatunek o rodowodzie biblijnym, występuje zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Źródłosłów wywodzi się z greki: psalmos oznacza dosłownie „śpiew do wtóru harfy”, wskazuje więc, że utwór ten należy do liryki melicznej. Psalm jest odmianą poezji... Więcej »

 • Psalm 1 - interpretacja i analiza

  Psalm 1 to utwór, którego semantyka skupia się wokół obrazu drogi. Motyw wędrówki jest metaforą ludzkiego życia. Tekst został skomponowany na zasadzie kontrastu. Mówi się tutaj bowiem o dwóch rodzajach dróg: pierwsza to ta, którą podążają ludzie pobożni, druga... Więcej »

 • Psalm 8 - interpretacja i analiza

  Psalm 8 zalicza się do psalmów pochwalnych, ponieważ jego treścią jest wychwalanie przymiotów Boga. Ponadto pieśń ta ma również charakter dziękczynny, ze względu na podkreślenie dobrodziejstw, którymi Pan obdarza człowieka. Wilfrid J. Harrington zaznacza, że dziękczynienie i wychwalanie... Więcej »

 • Psalm 23 - interpretacja i analiza

  Psalm 23 to utwór dziękczynny i pochwalny. Jego główna myśl skupia się wokół wysławiania Boga ze względu na pomoc, jakiej udziela człowiekowi w szczególnie trudnych dla niego momentach. Pieśni można również przypisać funkcję dydaktyczną. Pokazuje ona bowiem, że postępowanie zgodne... Więcej »

 • Psalm 130 - interpretacja i analiza

  Psalm 130 nosi znamiona zarówno psalmu błagalnego, pochwalnego, jak i profetycznego. Podmiotem utworu jest bowiem człowiek wzywający boskiego miłosierdzia, ale jednocześnie wychwalający przymioty Pana i przewidujący jego zbawcze działanie w wymiarze całego narodu Izraela. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24