Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów – Psalm 6 – analiza i interpretacja

Forma

Psalm 6 z Psałterza Jana Kochanowskiego posiada charakter błagalno-dziękczynny, bowiem podmiot wyraża prośbą do Boga o pomoc i zostaje przez Niego wysłuchany.

Pierwsza część utworu zawiera błaganie w formie bezpośrednich, apostroficznych zwrotów do Boga:

Nie racz mię, Panie, karać z moich wszeteczności,
Ale się raczej smiłuj nade mną strapionym
[…]
Dokąd mię chcesz zapomnieć, Ojcze litościwy,
Odmień umysł a wejźrzy na moje ciężkości,
Nawróć duszę od progu ostatniej ciemności;

Druga część skupia się na wyrażeniu wdzięczności i pochwały Boga za jego dobroć i wsparcie:

Bo Pan głos płaczu mego przyjął w uszy swoje
I łaskawie wysłuchał smutne prośby moje;

Cały tekst ma charakter uroczysty i podniosły.

Charakterystyka podmiotu

Podmiot liryczny przedstawia siebie jako człowieka marnego, słabego – używa wielu epitetów podkreślających kruchość jego egzystencji jak „słaby”, o „strwożonych, udręczonych kościach” . Mówiący wielokrotne podkreśla przede wszystkim swoją słabość fizyczną, niedoskonałość ciała. Owa cielesność pełni funkcje metafory jego stanu ducha.

Podmiot żarliwie modli się do Boga, ponieważ znalazł się w trudnej sytuacji, z której nie widzi wyjścia. Jedną nadzieją jej rozwiązanie jest interwencja Boga.

Wizja Boga

Zostaje on ukazany jako Stwórca potężny, groźny i wszechogarniający. Od jego woli absolutnie zależy ludzki los. Jeśli unosi się gniewem, to jest to gniew straszliwy, któremu nic nie umknie, ale jeśli okazuje miłosierdzie – robi to równie absolutnie wobec tych, którzy mu całkowicie ufają i zawierzają swoje życie.

Wymowa

Podmiot liryczny przemienia się pod wpływem modlitwy i kontaktu z Bogiem z osoby słabej i uciśnionej w człowieka pewnego swoich racji i przekonań. Czuje bowiem, że ma za sobą nadprzyrodzone wsparcie. Cierpienie jakie Bóg zsyła na człowieka okazuje się zatem próbą jego wiary i zaufania.

Polecamy również:

  • Jan Kochanowski, Psalm 6 (Psałterz Dawidów) - treść psalmu

     Czasu gniewu i czasu swej zapalczywościNie racz mnie, Panie, karać z moich wszeteczności;Ale się raczej zmiłuj nademną strapionym,A ulży nieco bólu kościom udręczonym.Ciałem i duszą stękam, ledwe iżem żywy,Dokąd mię chcesz zapomnieć, Ojcze litościwy.Odmień umysł, a wejźrzy na me... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
0
• 2023-05-28 13:23:15
h
• 2023-05-27 19:56:08
fsff
• 2023-05-27 11:48:28
B. niekompletne
• 2023-05-26 13:03:27
Nice
• 2023-05-25 18:56:03