Zapoznaj się z opisem substancji chemicznej i zidentyfikują ją

Przeprowadzono analizę właściwości chemicznych 4 soli: K2CO3, AgNO3, Na2SiO3, CaSO4. W trakcie analizy stwierdzono, że pewien związek w roztworach wodnych ulega hydrolizie anionowej, a dodanie kwasu solnego do jego roztworu powoduje wytrącanie białego, galaretowatego osadu. W oparciu o powyższe informacje zidentyfikuj sól, której dotyczy ten opis. W tym celu zapisz wzór związku oraz obie opisane w treści polecenia reakcje w formie jonowej skróconej.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 22:35

Opis ten dotyczy: Na2SiO3

SiO32- + 2H2O → ↓H2SiO3 + 2OH-

SiO32- + 2H+ → ↓H2SiO3

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: