Oblicz stężenie jonów chlorkowych w roztworze

Zmieszano w równych objętościach 0,1 molowe roztwory chlorków żelaza(II) oraz żelaza(III). Oblicz stężenie molowe jonów chlorkowych w tak otrzymanym roztworze wiedząc, że α = 100%.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:04

Zapisanie równania dysocjacji dla obu soli:

FeCl2 → Fe2+ + 2Cl-

FeCl3 → Fe3+ + 3Cl-

Na potrzeby zadania przyjmujemy, że dysponujemy roztworami o objętości 1 dm3. Obliczamy ilość jonów Cl- dla obu soli zgodnie ze stechiometrią reakcji:

nCl- = c×V = 2×0,1×1 = 0,2 mola

nCl- = c×V = 3×0,1×1 = 0,3 mola

Obliczamy stężenie jonów Cl- w roztworze końcowym:

cCl- = n/V = 0,2+0,3/1+1 = 0,5/2 = 0,25 mol/dm3

 

Odpowiedź: Stężenie chlorków w otrzymanym roztworze wynosi 0,25 mol/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza