Oblicz ilość moli NaOH potrzebną do przygotowania roztworu

Oblicz ile moli wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 200g  roztworu o stężeniu 10%.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 20:25

Obliczenie masy NaOH potrzebnej do przygotowania roztworu:

200g x 10% = 20g NaOH

Przeliczenie masy NaOH na liczbę moli:

MNa = 23 g/mol, MO = 16 g/mol, MH = 1 g/mol

1 mol NaOH – 40 g

X moli NaOH – 20g

x = 0,5 mola

 

Odpowiedź: Do przygotowania 200g 10% roztworu NaOH potrzeba 0,5 mola wodorotlenku sodu.

Dzięki! 11
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza