Ustal skład roztworu składającego się z mieszaniny soli

Wiedząc, że w wodnym roztworze znajdują się jony w stężeniu: [Na+] = 0,4 mol/dm3, [Cl-] = 0,8 mol/dm3, [Mg2+] = 0,3 mol/dm3, [NO3-] = 0,2 mol/dm3, zapisz wzory strukturalne i stężenia w mol/dm3 trzech soli, które rozpuszczono w roztworze.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:58

Podczas ustalania składu roztworu należy pamiętać, że ładunek elektryczny po zsumowaniu kationów oraz anionów powinien wynosić zero.

[MgCl2] = 0,3 mol/dm3

[NaCl] = 0,2 mol/dm3

[NaNO3] = 0,2 mol/dm3

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza